Wykorzystując “walkę z pornografią”, Parlament Europejski chce wprowadzić powszechne śledzenie Internetu

Aktualizacja: 2010-06-7 4:44 pm

W tzw. “Pisemnym Oświadczeniu” Parlamentu Europejskiego, wzywającym Komisję Europejską do “utworzenia systemu szybkiego ostrzegania przed pedofilami i osobami molestującymi seksualnie”, padają postulaty m.in.”rozciągnięcia [dyrektywy 2006/24/WE] na wyszukiwarki [internetowe] w celu szybkiego i skutecznego przeciwstawienia się pedopornografii i molestowaniu seksualnemu online”.

Słowa te oznaczają w praktyce, że biurokracja unijna narzuci konieczność ciągłego śledzenia wyszukiwarek internetowych, a wszystkie wpisane do wyszukiwarek hasła –  w myśl dyrektywy 2006/24/WE, nakazującej dostarczycielom Internetu retencję (przechowywanie) danych internetowych – będą archiwizowane i dostępne wszystkim upoważnionymi instytucjom unijnym. Oprócz wprowadzonego przez użytkownika hasła, zapisywany jest jego dokładny adres internetowy, w zdecydowanej większości przypadków umożlwiający bezbłędne namierzenie komputera.

Walka z pornografią dziecięcą, nazwaną w biurokratycznej nowomowie “pedopornografią”, wykorzystywana jest coraz częściej przez siły pragnące nie tyle likwidacji tego zjawiska, ile rozszerzenia kontroli na wszystkich użytkowników Internetu. Jak zaznaczają specjaliści, powszechna zgoda na walkę ze złem pornografii i pedofilii, ma przytępić uwagę użytkowników Internetu, którzy w ten sposób staną się nagle współpodejrzanymi i nieustannie śledzonymi. Mając już działający system śledzenia haseł “w walce z pedopornografią”, następnym, bardzo łatwym krokiem będzie rozszerzenie zasobu dotychczasowych haseł na inne:  “walkę z rasizmem”, “antysemityzmem”, “homofobią”, i wszystkimi innymi niewygodnymi zjawiskami, oczywiście definiowanymi według słownika marksistowskiej poprawności politycznej.

“Pisemne Oświadczenie”, datowane na 19 kwietnia br. (Numer 29/2010), z terminem wprowadzenie postulatów do 19 lipca 2010 roku, podpisane zostało przez Tiziano Motti z Włoch i eurodeputowaną ze Słowacji, Annę Zaborska.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie Smile29
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=22657 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]