Kalendarium procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki

8 lutego 1997 r.
Ksiądz kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, zainaugurował w Warszawie proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki na etapie diecezjalnym. Rozpoczęto gromadzenie materiału dowodowego dotyczącego życia Księdza Jerzego.

8 lutego 2001 r.
Kończy się etap diecezjalny procesu (w ciągu czterech lat przesłuchano 41 świadków). Zgromadzony podczas postępowania procesowego materiał przetłumaczony na język włoski przekazano do Rzymu.

3 maja 2001 r.
Rozpoczyna się drugi etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Postulatorem mianowano ks. dr. hab. Zbigniewa Kiernikowskiego – rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie (obecnie biskup siedlecki).

2003 r.
Zamiana postulatora procesu. Opracowanie Positio o męczeństwie powierzono ks. dr. Tomaszowi Kaczmarkowi. Przez kolejne lata powstaje księga na temat życia, duchowości, męczeństwa i sławy męczeństwa Księdza Jerzego.

20 czerwca 2008 r.
Opracowana Positio super martyrio – księga licząca 1170 stron zostaje przekazana do dyskusji w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

październik 2008 r.
Ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, przekazał Papieżowi Benedyktowi XVI list postulacyjny Episkopatu Polski dotyczący sprawy Księdza Jerzego. Następuje przyspieszenie prac procesowych.

20 stycznia 2009 r.
Konsultorzy teologowie z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wyrażają pozytywną opinię co do męczeństwa za wiarę Księdza Jerzego.

1 grudnia 2009 r.
Dyskusja na sesji kardynałów i biskupów, członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – również kończy się pozytywną opinią w sprawie męczeństwa za wiarę Księdza Jerzego.
Jednomyślna ocena przez obydwa gremia (kosultorów teologów oraz kardynałów i biskupów członków Kongregacji) pozwoliła na przedłożenie sprawy Ojcu Świętemu.

19 grudnia 2009 r.
Papież Benedykt XVI promulguje dekret o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki. Tym samym Ojciec Święty podejmuje ostateczną decyzję o ogłoszeniu męczeństwa w rozumieniu teologicznym, poniesionego za wiarę przez tego kapłana.

15 lutego 2010 r.
Ogłoszone zostaje, że dniem beaty fikacji ks. Jerzego Popiełuszki będzie 6 czerwca 2010 roku.

6 i 7 kwietnia 2010 r.
Ekshumacja ciała ks. Jerzego Popiełuszki. Po zakończeniu tzw. rekognicji doczesne szczątki Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki złożono w tym samym miejscu, gdzie spoczywają od 3 listopada 1984 r., czyli od dnia pogrzebu. Jedna z pobranych w czasie ekshumacji cząstek umieszczona w relikwiarzu będzie wystawiona podczas uroczystości beatyfikacyjnych 6 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie.

MB

Za: Nasz Dziennik, Sobota-Niedziel, 5-6 czerwca 2010, Nr 129 (3755) | http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=ii&dat=20100605&id=main

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content