Protest przeciwko niedopuszczalnym stwierdzeniom w dzienniku “Rzeczpospolita”, tworzącym z ukraińskich zbrodniarzy UPA – “patriotów”

Aktualizacja: 2010-06-3 6:59 pm

Wybitni badacze ludobójstwa na Kresach, Ewa Siemaszko i prof. Ryszard Szawłowski oraz przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji kresowych i patriotycznych wystosowali protest przeciwko wypowiedziom prasowym, łagodzącym zbrodnie ukraińskich nacjonalistów band OUN-UPA.

Protest

Niżej podpisani pragną złożyć zdecydowany protest przeciwko wypowiedziom prasowym Pana Jerzego Pomianowskiego w wywiadzie „Ukraina staje się wasalem Rosji” („Rzeczpopspolita” z 29 IV br., s. A16).

W wywiadzie tym Pan Pomianowski dopuścił się pewnych wprost moralnie i politycznie niedopuszczalnych twierdzeń związanych z problematyką ukraińskiego ludobójstwa na Polakach w okresie II wojny światowej.

Sprawa ta została gruntownie przebadana w okresie III RP, zaowocowała poważnymi, niekiedy wręcz monumentalnymi pracami naukowymi, rozwinięta została w publikacjach IPN w okresie prezesury Janusza Kurtyki, wreszcie politycznie i moralnie ostatecznie osądzona przez znaną uchwałę Sejmu RP z 15 lipca 2009 roku „W sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich”. W tej jednomyślnie przyjętej uchwale uznano „znamiona ludobójstwa” tych wydarzeń.

Tymczasem Pan Pomianowski, w swoim wyżej wspomnianym wywiadzie pozwala sobie na sformułowania, idące wprost na odsiecz nadal istniejącym i aktywnym pogrobowcom OUN-UPA.

Po pierwsze, dokonuje zdumiewającej próby „przechrzczenia” ukraińskich nacjonalistów na „ukraińskich narodowców”, a więc na ukraińskich „patriotów”.

Po drugie, Pan Pomianowski pozwala sobie określić Polaków, którzy swą wieloletnią pracą – a trzeba tu mieć szczególnie na uwadze pracujących przeważnie społecznie niestrudzonych badaczy interesującego nas tu ludobójstwa – jako „naszych rodzimych szowinistów”, autorów „kampanii szczucia przeciwko ukraińskim narodowcom”.

Takie moralnie i politycznie wręcz niepoczytalne wypowiedzi Jerzego Pomianowskiego nie mogą być tolerowane. Jednocześnie pozwalamy sobie zwrócić uwagę, iż powyższe wypowiedzi publiczne Pana Pomianowskiego powinny oznaczać zakończenie jego szefowania redakcji „Nowej Polszi”, miesięcznika wydawanego za pieniądze podatkowe dla inteligencji rosyjskiej oraz jego udziału w istniejącej od roku 2008 polsko-rosyjskiej Komisji do Spraw Trudnych. Tego tematu chyba nie ma potrzeby tu rozwijać.

Podpisy

Prof. Ryszard Szawłowski – badacz ludobójstw w Europie

Ewa Siemaszko – autorka monografii „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – autor książki „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.

Stanisław Srokowski – autor powieści o tematyce kresowej.

Łukasz Kuźmicz – autor książki “Zbrodnie bez kary”

Wiesław Tokarczuk

oraz przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji kresowych i patriotycznych

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego -- [Org. tytuł: « Prostest przeciwko wypowiedziom Jerzego Pomianowskiego»]
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=22506 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]