Ukraina ponownie w pełnych objęciach Rosji – Ukraiński kontrwywiad zaprzestał śledzenia rosyjskich służb specjalnych

Departament Kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy całkowicie zaprzestał działań wobec rosyjskich służb specjalnych na terytorium Ukrainy – poinformowała 29 maja gazeta „Zierkało Niedieli”. Według gazety, ma to być gest dobrej woli i demonstracja nowego politycznego kursu najwyższych ukraińskich władz. (19 maja szefowie SBU i FSB podpisali porozumienie, na mocy którego zapadła decyzja o powrocie na Krym funkcjonariuszy rosyjskiego kontrwywiadu, wyrzuconych stamtąd pod koniec 2009 r. przez poprzednie ukraińskie władze).

2010.05.29, Interfax, www.pravda.com.ua | Informację podajemy za Ośrodkiem Studiów Wschodnich

Za: Myśl Polska | http://mercurius.myslpolska.pl/2010/06/ukrainski-kontrwywiad-zaprzestal-sledzenia-rosyjskich-sluzb-specjalnych/ | Ukraiński kontrwywiad zaprzestał śledzenia rosyjskich służb specjalnych

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content