Berlin: zakaz modlitwy w szkole

Wyższy Sąd Administracyjny w Berlinie zabronił modlitwy w państwowych szkołach tego miasta. Wyrok jest odpowiedzią na skargę muzułmańskiego ucznia, który domagał się pomieszczenia do modlitwy w swojej szkole. Jednak w opinii sądu szkoła to miejsce, w którym spotykają się różne wyznania i aby uniknąć konfliktu, należy zachować jej neutralność.

Tej opinii nie podzielają miejscowe Kościoły [czytaj: Kościół katolicki i wspólnoty protestanckie – przyp. BIBUŁA]. Rzeczniczka [tzw.] Kościoła ewangelickiego w Berlinie Heike Krohn stwierdziła, że „szkoła jest zobowiązana do neutralności, ale nie jest z zasady wolna od religii”. Również rzecznik berlińskiej archidiecezji Stefan Förner zauważył, że „zawsze ma się prawo do modlitwy i tego nikt nikomu nie może zabronić”. Zarówno ewangelicy, jak i katolicy wyrazili ubolewanie, że sąd wydając wyrok w sprawie modlitwy nie pozostawił tej sprawy w gestii samej szkoły. Ich zdaniem każda szkoła sama poradziłaby sobie z pojedynczymi przypadkami, według potrzeb i sytuacji konkretnych uczniów, jak to ma miejsce w pozostałych niemieckich landach.

Wyrok berlińskiego Sądu Administracyjnego oznacza, że w szkołach państwowych zakazane będą wszelkie gesty modlitewne. Nie będzie też specjalnych pomieszczeń, w których uczniowie mogliby spotykać się na modlitwie, jak chciał tego szesnastoletni muzułmanin. Jedynie podczas lekcji religii głośno wypowiadana modlitwa i gesty będą dozwolone. Wyrok dotyczy wszystkich religii i wyznań.


T. Kycia, Berlin
Radio Watykańskie

Za: Radio Watykańskie | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=396785

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content