Rząd PO wciela w praktykę „przyjaźń polsko-rosyjską”: Likwidacja jedynej szkoły polskiej w Moskwie

Szkoła Polska działająca przy Ambasadzie Polski w Moskwie przestanie funkcjonować w dotychczasowym kształcie. Placówka ma być przekształcona w punkt konsultacyjny. Oficjalnym powodem są względy finansowe i mała liczba uczniów. W szkole regularnie uczy się 42 uczniów i 47 uzupełniająco w soboty.

Przybyła z Warszawy Magdalena Bogusławska, dyrektor Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą zaproponowała, by dzieci uczyły się korespondencyjnie, przy pomocy internetu lub zostały wysłane do szkół rosyjskich.

Rodzice podczas dwóch spotkań w szkole nie kryli oburzenia. Podkreślają, że o likwidacji nauczania na dotychczasowych zasadach zostali poinformowani niedawno. Nie mają więc czasu na zorganizowanie szkoły społecznej, czy na przygotowanie dzieci do posłania do szkół rosyjskich. Chcą skierować apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich, by szkoła działała na dotychczasowych warunkach przynajmniej przez rok potrzebny na dostosowanie się do nowych realiów.

Problem rodziców pogłębia fakt, że nabór dzieci do szkół rosyjskich jest właśnie kończony, a część uczniów nie zna języka rosyjskiego.

Szkoła Polska w Moskwie była dotychczas jednym z niewielu miejsc integrujących Polaków czasowo przebywających w Rosji. Polskie dzieci wraz z rodzicami odwiedzały miejsca pamięci takie jak Katyń. Szkoła pomagała w poznaniu polskiej kultury szczególnie dzieciom z małżeństw narodowościowo mieszanych.

Za: Wirtualna Polska / IAR | http://wiadomosci.wp.pl/kat,1010223,title,Likwiduja-jedyna-szkole-polska-w-Moskwie,wid,12312122,wiadomosc.html?ticaid=1a3f5 | LikwidujÄ… jedynÄ… szkołę polskÄ… w Moskwie

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content