Radni Lwowa uchwalili antypolskie święto

Aktualizacja: 2010-05-26 4:28 pm

Deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej przyjęli wczoraj uchwałę zgodnie z którą dzień 16 września 2010 roku będzie uroczyście obchodzony jako 80. rocznica pacyfikacji w Galicji.

Inicjatorem uchwały był Ostap Kozak, niegdyś lider lwowskiego oddziału ekstremistycznej organizacji paramilitarnej UNA-UNSO, a obecnie radny Bloku Julii Tymoszenko.

Jak informuje portal Zaxid.net, w uchwale napisano: “Pacyfikacja lat 30. XX wieku była represyjną karną operacją, przeprowadzoną przez polską władzę okupacyjną, za pomocą policji i wojska przeciwko ukraińskiej ludności cywilnej Galicji. Na mocy osobistego rozkazu premiera ówczesnej Polski Józefa Piłsudskiego operacja rozpoczęła się 16 września 1930 roku i trwała do 30 listopada 1930 roku, objęła 450 miejscowości w 16 rejonach Galicji. Karnym akcjom towarzyszył masowy terror, aresztowania licznych działaczy społecznych i politycznych, niszczenie mienia organizacji ukraińskich, a także osób prywatnych. Przedstawicieli ukraińskiej inteligencji uwięziono w specjalnie utworzonym obozie koncentracyjnym “Bereza Kartuska” [sic! – obóz w Berezie Kartuskiej utworzono w roku 1934].

Jednocześnie Rada ustanowiła 16 września Dniem Pamięci Ofiar Karnej Operacji “Pacyfikacje” w Galicji. Zwróciła się także do Obwodowej Administracji Państwowej o przeprowadzenie stosownych obchodów, tj. nabożeństwa, uroczystości pod tablicą pamiątkową na budynku dawnego więzienia Brygidki, wystaw o pacyfikacjach w Lwowskim Muzeum Historycznym i bibliotekach obwodu lwowskiego oraz konferencji naukowych. Rada zamierza także przeprowadzić kampanię informacyjną na ten temat w mediach.

Za przyjęciem uchwały było 66 z 83 obecnych na sali radnych: 27 z Bloku Julii Tymoszenko, 9 z Naszej Ukrainy, 9 ze “Swobody”, 6 z Ukraińskiej Partii Ludowej, 3 z Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów, 4 z partii “Za Ukrainę”, 6 z Partii Przemysłowców i Przedsiębiorców Ukrainy i 2 bezpartyjnych.

Szesnastu radnych obecnych na sali nie wzięło udziału w głosowaniu: cały klub Obywatelskiej Partii “Pora” oraz 2 z Naszej Ukrainy, 2 z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, 1 z partii “Za Ukrainę”, 1 niezrzeszony i Myrosław Senyk, przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej. Natomiast jeden radny, Walerij Lewycki z partii “Za Ukrainę”, wstrzymał się od głosu.

Była to już druga próba przyjęcia tej uchwały, która tym razem zakończyła się powodzeniem. W poprzednim głosowaniu, 9 grudnia 2009 roku, nie udało się jej uchwalić.

Pacyfikacje w Galicji Wschodniej były odpowiedzią władz Rzeczypospolitej na serię aktów terrorystycznych i sabotażowych dokonanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Jej celem było zahamowanie rozwoju OUN i rozładowanie napięcia społecznego. Polska opinia publiczna domagała się poprawy bezpieczeństwa i oskarżała rząd o bezczynność.

Podkreślić trzeba, że w czasie pacyfikacji nie spalono żadnego zabudowania, ani też nie oddano żadnego strzału. Według oficjalnych informacji w czasie pacyfikacji zatrzymano tysiąc siedemset trzydzieści dziewięć osób, z których pięćset sześćdziesiąt sześć wypuszczono, a resztę przekazano do dyspozycji sądu. Wśród zatrzymanych było dwustu dwudziestu studentów, trzystu sześćdziesięciu uczniów szkół średnich i trzydziestu księży.

W czasie rewizji znaleziono 1287 sztuk broni długiej, 566 rewolwerów, 398 bagnetów, 31 granatów, kilkadziesiąt metrów lontu i 100 kg materiałów wybuchowych. Znaleziono też dokumenty organizacyjne i nielegalną literaturę. W toku przesłuchiwania podejrzanych uzyskano szereg ważnych informacji operacyjnych umożliwiających lepszą niż dotąd walkę z nacjonalistycznym podziemiem.

Pacyfikacja wywołała liczne protesty opinii publicznej w niektórych krajach m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Organizacje ukraińskie złożyły skargę do Ligi Narodów. Ta jednak uznała, ze postępowanie władz polskich było uzasadnione terrorem OUN.

tr/Kresy.pl

Zobacz także:

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=22135 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]