Tu-154M: kolejny wniosek o pomoc prawną

Aktualizacja: 2010-05-25 11:32 am

Prowadząca śledztwo w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do prokuratury rosyjskiej kolejny uzupełniający wniosek o pomoc prawną. Polacy zwrócili się między innymi o przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia oraz przesłuchanie autora krążącego w Internecie filmu, przedstawiającego miejsce katastrofy bezpośrednio po jej zaistnieniu.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie – prowadząca śledztwo w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, do której doszło 10 kwietnia br. – skierowała do prokuratury rosyjskiej kolejny uzupełniający wniosek o pomoc prawną. Zwrócono się w nim między innymi o uzyskanie aktów normatywnych, kształtujących system sprawowania kontroli ruchu lotniczego w Rosji, ustalenie danych osób pełniących obowiązki w ramach tego systemu, zidentyfikowanie oraz przesłuchanie w obecności polskiego prokuratora autora zamieszczonego w Internecie filmu, przedstawiającego miejsce katastrofy bezpośrednio po jej zaistnieniu oraz przeprowadzenie kolejnych oględzin miejsca katastrofy w celu odnalezienia ewentualnych fragmentów samolotu i szczątków ofiar. Poproszono o możliwość udziału w oględzinach 21 polskich specjalistów (treść wniosku poniżej).


Niczego nie znaleziono

We wtorek, 25 maja, polska Prokuratura Generalna poinformowała też o przekazaniu dzień wcześniej do Wydziału Prawnej Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej przez Komitet Śledczy przy Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej części materiałów z rosyjskiego śledztwa, prowadzonego w sprawie katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, celem ekspediowania polskiej prokuraturze. – Przedmiotowe materiały obejmują około 1000 kart, zawierających m.in. protokoły przesłuchania świadków, protokoły oględzin przedmiotów zabezpieczonych na miejscu katastrofy i protokoły z identyfikacji ciał ofiar katastrofy – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Generalnej Mateusz Martyniuk. Jak dodał, 20 maja rosyjscy prokuratorzy przy udziale gen. bryg. Zbigniewa Woźniaka – zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego – przeprowadzili ponowne oględziny miejsca katastrofy samolotu, w wyniku których nie ujawniono dodatkowych dowodów.


Przesłuchają rodziny ofiar

Prokuratura Generalna poinformowała ponadto o poszerzeniu składu zespołu prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzących śledztwo w sprawie katastrofy. Jak wyjaśnił Martyniuk, ma to związek “z przystąpieniem do przesłuchiwania członków rodzin ofiar katastrofy oraz trwającymi przesłuchaniami przedstawicieli organów i instytucji biorących udział w przygotowaniu i organizacji lotu na uroczystości w Katyniu”. Rzecznik dodał, że nadal trwają badania telefonów komórkowych zabezpieczonych na miejscu zdarzenia oraz opracowywanie opinii fizykochemicznej w oparciu o próbki z elementów ubrań ofiar katastrofy.

UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ

W dniach 10, 16 i 20 kwietnia 2010 r. Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Władz Federacji Rosyjskiej z wnioskami o udzielenie pomocy prawnej do śledztwa w sprawie zaistniałego w dniu 10 kwietnia 2010 r. około godz. 9.00 czasu polskiego w pobliżu lotniska wojskowego w Smoleńsku na terenie Federacji Rosyjskiej nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, w wyniku której śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie samolotu TU – 154M o numerze bocznym 101, w tym Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz członkowie załogi wskazanego statku powietrznego, tj. czyn z art. 173 § 2 i 4 kodeksu karnego.

W toku analizy danych uzyskanych w efekcie prowadzonego śledztwa stwierdzono, iż dla wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i określenia jego przyczyn właściwe będzie zwrócenie się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie kolejnych czynności w postaci:
I. Uzyskania aktów normatywnych (wszystkich szczebli, od rangi ustawowej poprzez rozporządzenia, aż po instrukcje, wytyczne, regulaminy, rozkazy itp.) kształtujące system sprawowania kontroli ruchu lotniczego w Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do sytuacji samolotu Tu-154M Polskich Sił Powietrznych z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie w trakcie lotu w dniu 10 kwietnia 2010 r. z planowanym lądowaniem na lotnisku Sewiernyj w Smoleńsku;
II. Ustalenia listy z danymi osób funkcyjnych pełniących obowiązki w ramach systemu, o którym mowa w punkcie 1.;
III. Ustalenia szczegółowych zakresów obowiązków osób, o których mowa w punkcie 2.;
IV. Podjęcie ustaleń dotyczących okoliczności wykonania filmu, prawdopodobnie pierwszy raz zamieszczonego w Internecie na portalu “youtube” w dniu 12.04.2010 przez osobę posługującą się pseudonimem RASTYCH, opisanego w języku rosyjskim jako “gorit samoliet” mp4 , na którym zobrazowano teren katastrofy bezpośrednio po zdarzeniu z przebywającymi tam osobami oraz słychać dźwięki przypominające wystrzały z broni palnej. Z ustaleń polskiej prokuratury wynika, że serwis “Twitter” posiada użytkownika o pseudonimie RASTYCH, podpisanego jako YURA BUDNYK. Według doniesień polskich mediów autorem nagrania jest dwudziestosiedmioletni WŁADIMIR IWANOW – mechanik pracujący w warsztacie samochodowym znajdującym się około 200 metrów od lotniska Sewiernyj w Smoleńsku. Proszę o zidentyfikowanie autora nagrania, przesłuchanie go w charakterze świadka w obecności przedstawiciela polskiej prokuratury, zabezpieczenie do celów dowodowych nośnika źródłowego przedmiotowego nagrania, poddanie go ekspertyzie mającej stwierdzić czy nie było naruszeń integralności zapisu w zakresie autentyczności nagrań, wyodrębnienia głosów pojawiających się na nagraniu i sporządzenie stenogramu, ustalenie tożsamości osób uwidocznionych na filmie oraz przesłuchanie ich w charakterze świadków – w obecności przedstawiciela polskiej prokuratury;
V. Przeprowadzenie uzupełniających oględzin miejsca katastrofy mających na celu odnalezienie ewentualnych pozostałych szczątków ofiar, fragmentów samolotu, jego wyposażenia oraz ruchomości należących do osób znajdujących się na pokładzie, połączonych z prospekcją terenową z wykorzystaniem metod archeologicznych i geofizycznych z udziałem specjalistów z zakresu archeologii i geofizyki. Jednocześnie uprzejmie proszę o możliwość udziału w tych czynnościach niżej wymienionych polskich specjalistów:
1. prof. dr hab. Andrzej Buko – Szef Zespołu – Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (nr tel.: (48 22) 624 01 00, e-mail: director@iaepan.edu.pl, abuko@uw.edu.pl );
2. doc. dr hab. Marek Dulinicz – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
3. mgr Dorota Cyngot Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
4. dr Hanna Kowalewska-Marszałek – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
5. mgr Dariusz Wyczółkowski – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
6. mgr Robert Źukowski – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
7. Dr Paweł Konczewski – współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego;
8. Marek Poznański – doktorant, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
9. dr Anna Zalewska – Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
10. dr Przemysław Bobrowski – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
11. mgr Maciej Jórdeczka – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
12. dr Janusz Budziszewski – Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
13. dr Rafał Zapłata – Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
14. Zbigniew Narkiewicz (kierowca) – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
15. mgr inż. Dariusz Tomaszewski – geodeta, Przedsiębiorstwo Geodezyjne “Geoprzem” ze Skawiny;
16. Stanisław Wasyl – geodeta, Przedsiębiorstwo Geodezyjne “Geoprzem” ze Skawiny;
17. Piotr Wasyl – geodeta, Przedsiębiorstwo Geodezyjne “Geoprzem” ze Skawiny;
18. Grzegorz Palka – geofizyk, firma “Geopartner” z Krakowa;
19. Przemysław Kiszka – geofizyk, firma “Geopartner” z Krakowa;
20. Jerzy Kłosiński – geofizyk, firma “Geopartner” z Krakowa;
21. Jacek Słowiński – geofizyk, firma “Geopartner” z Krakowa.
Dodaję, że koszt udziału polskich specjalistów pokryje Strona Polska.

Jednocześnie uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie Stronie Polskiej wyników wnioskowanych ustaleń w formie kopii uwierzytelnionych.

Wyrażając wdzięczność Władzom Federacji Rosyjskiej za dotychczas udzieloną pomoc polskim prokuratorom wojskowym przebywającym na terytorium Federacji Rosyjskiej, uprzejmie prosimy o przychylne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

Zapewniam przy tym, że bez zgody Władz Federacji Rosyjskiej przekazane Stronie Polskiej materiały nie zostaną wykorzystane w żadnym innym postępowaniu. (źródło: NPW)

Sławomir Kasjaniuk

Za: Lotnicza Polska -- [Org. tytuł: « Tu-154M: kolejny wniosek o pomoc prawnÄ…»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=22036 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]