Aktualizacja strony została wstrzymana

UK: Uczennice katolickiej szkoły ukarane za odmowę wyprawy do meczetu i „ubranie się jak muzułmanki”

Uczennice katolickiej szkoły w hrabstwie Cheshire otrzymały naganę za „wagary”, po tym jak odmówiły udziału w przymusowej szkolnej wyprawie do meczetu.

Szkoła Ellesmere Port Catholic High School zorganizowała wycieczkę do meczetu, podczas której nakazano uczennicom „ubranie się po muzułmańsku”. Gdy 14-letnia Amy Owen i inne dziewczęta odmówiły ubrania odpowiednich nakryć głowy i spodni „aby okazać respekt dla muzułmańskich gospodarzy”, a matki je poparły, rodzice otrzymali pisemne ostre ostrzeżenie od dyrektora szkoły z zaznaczeniem, że uczennice „i tak nie mają wyboru” bowiem „muszą uczestniczyć w wyprawie”.

Peter Lee, dyrektor tejże nominalnie katolickiej szkoły poinfomował również miejscową diecezję, że „uczniowie muszą” wziąć udział w tej wyprawie aby „zrozumieć inne religie”. W liście dyrektor napisał, że wycieczka jest „obowiązkowa”, i że odbywa się w ramach „pozaszkolnej wyprawy na zajęciach geografii”. Dodał on, że wyprawa z dwóch powodów jest obowiązkowa: „Po pierwsze, ponieważ dzieci muszą zdobyć wiedzę i zrozumienie innych światowych religii. Po drugie, szkoła jest zobowiązana do promowania tolerancji i zrozumienia.”

Gdy w wyniku protestu rodziców, szkoła nie wycofała się z pomysłu, jedna z matek oskarżyła szkołę – szkołę katolicką – o dyskryminację chrześcijańskich dzieci. „To jest jak przyłożenie pistoletu do głowy z żądaniem: albo pójdziesz do meczetu, albo otrzymasz naganę za wagary. Wygląda to na to jakby zagrozili, że jeśli nie założysz muzułmańskiej chusty na głowę, będziesz ukarana za wagary” – powiedziała Michelle Davies, matka jednej z uczennic.

„Nie jestem w stanie pojąć jak 3-godzinna wyprawa do meczetu może przynieść jakąkolwiek wartość edukacyjną katolikowi, jeśli moja córka może dowiedzieć się o religii muzułmańskiej ucząc się o tym w klasie.” – rzeczowo powiedziała matka dyskryminowanej córki w katolickiej szkole. Niestety, kierownictwo szkół katolickich – tej i wielu innych na świecie – nie są w stanie zrozumieć tej prostej prawdy, rozumianej lepiej przez rodziców, że szkoły katolickie muszą wychowywać i kształcić uczniów w duchu katolickim. Dzieje się tak dlatego, że wiele szkół katolickich kierowanych jest dzisiaj przez ludzi, dla których wiara katolicka nie ma większego znaczenia, a często są to ludzie zupełnie innych wyznań i religii, czujących zwykłą nienawiść do prawdziwej wiary katolickiej.

W zeszłym roku szkoła otrzymała pochwałę za „dbałość o katolickie wartości”, jakkolwiek dopowiedziano, że „potrzebne jest większe otwarcie się na szerszy rozwój kulturowy”.

.