Prawosławny biskup mówi: Papież powinien zrezygnować z innych tytułów, a tytuł ‘Wikariusz Jezusa Chrystusa’ jest “skandaliczny”

Aktualizacja: 2006-04-5 12:00 am

Po tym jak papież Benedykt XVI zrezygnował z tytułu ‘Patriarchy Zachodu’, biskup „kościoła” prawosławnego i biskup Wiednia Hilarion Alfeyev stwiedził, że papież Benedykt XVI powinien zrezygnować z innych tytułów.  “Tytuł “Patriarchy Zachodu” był właściwie najbardziej akceptowalnym tytułem” – napisał na swojej stronie internetowej Alfeyev, lecz takie papieskie tytuły jak „Wikariusz Jezusa Chrystusa” czy „Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego” są dla „kościoła” prawosławnego „nie do zaakceptowania, a nawet skandaliczne”.

„Tylko zrzeczenie się tytułów podkreślających uniwersalną jurysdykcję papieża i ukrytych za nimi eklezjologicznych doktryn, może być prawdziwym krokiem na drodze do porozumienia pomiędzy kościołem prawosławnym a katolickim” – napisał Alfeyev.

 

KOMENTARZ BIBULY: Wypowiedź ta ilustruje stan dialogu Kościoła katolickiego ze schizmatycznym “kościołem” prawosławnym. Widać jak na dłoni to co od dwóch tysięcy lat ciąży wszystkim schizmatykom i heretykom najbardziej: władza Papieża. “Kościół” prawosławny nie może się zgodzić w tej kwestii przez tysiąc lat, zatem na próżno probować bezsensownych “dialogów” z tymi, którzy mają twarde serca i zatkane uszy.
Jedynym wyjściem jest zawierzenie Maryji i Jej słowom i prośbom wypowiedzianym w Fatimie i dokonanie konsekracji Rosji przez Papieża. Módlmy się gorąco za Papieża szczególnie w tej intencji.

 

Zob. również: Papiez rezygnuje z tradycyjnego tytulu “Patriarchy Zachodu”!

Czytaj: FATIMA – Aktualność przesłania i konsekwencje niesubordynacji

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=214 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]