Wyniki pierwszego Społecznego Badania Opinii Publicznej

Aktualizacja: 2010-05-7 10:45 am

Wyniki pierwszego SPOŁECZNEGO BADANIA OPINII PUBLICZNEJ w okresie od 21 marca do 9 kwietnia 2010

Opis badań

  • Dane zbierało 37 ankieterów + 32 pomocników.
  • Odpowiedziały 1152 osoby (56.3% kobiet, 43.7% mężczyzn).
  • 166 osób odmówiło odpowiedzi (12.6%).
  • W przeważającej części wybrani losowo badani sami wypełniali ankiety.
  • Pełny przekrój wieku i wykształcenia badanych osób dane zebrano w różnych rejonach Polski, w dużych i średnich miastach, także w miasteczkach i wioskach, w różnorodnych środowiskach inteligenckich, robotniczych i wszelkich innych, także w akademickich.


Wyniki

I. Stosunek do legalizacji w Polsce eutanazji – odpowiedziały 1152 osoby

1. Czy Pan/Pani wie, co oznacza termin eutanazja i na czym ona polega ?

TAK – 96.7% NIE – 3.3%


2. Czy Pan/Pani zna, choćby pobieżnie, argumentację zwolenników i przeciwników legalizacji eutanazji?

TAK – 85.1% NIE – 14.9%


3. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem legalizacji eutanazji w Polsce?

TAK – 14.5% NIE – 65.7% NIE MAM ZDANIA – 19.8%


II. Ocena korzyści integracji Polski z UE – odpowiedziało 1151 osób

1. Czy Pan/Pani uważa, że w ogólnym rachunku Polska odniosła korzyści w procesie akcesyjnym do UE i w okresie członkostwa w UE po 1 maja 2004 ?

TAK – 55.0% NIE – 43.2% NIE WIEM – 1.8%


2. Czy Pan/Pani zyskał/a osobiste korzyści z członkostwa Polski w UE ?

TAK – 36.8% NIE – 62.4% NIE WIEM – 0.8%


3. Czy po 6 latach od wstąpienia Polski do UE jest Pan/Pani z tego aktu ?

bardzo zadowolony/a 17.9%
zadowolony/a 46.2%
raczej zadowolony 28.3%
raczej niezadowolony 18.6%
niezadowolony 33.6%
bardzo niezadowolony 15.0%
mam wątpliwości 19.0%
brak odpowiedzi 1.2%


III. Prognozy wyborcze

Gdyby dzisiaj odbywały się wybory parlamentarne

  1. Czy wziąłby Pan/Pani udział w głosowaniu ? – odpowiedziało 1146 osób

TAK – 74.0% NIE – 26.0%


  1. W przypadku odpowiedzi TAK, proszę o wskazanie nazwy partii, na której kandydatów oddałby Pan/Pani głos – wybór wskazało 771 osób
PIS
49.8%
PO
31.0%
SLD
7.7%
PSL
4.7%
Prawica RP
1.9%
inna partia
4.9%


Gdyby dzisiaj odbywały się wybory prezydenckie

  1. Czy wziąłby Pan/Pani udział w głosowaniu ? – odpowiedziały 1142 osoby

TAK – 78.2% NIE – 21.8%

  1. W przypadku odpowiedzi TAK proszę wskazać, na którego z niżej wymienionych kandydatów oddałby Pan/Pani głos – wskazało 947 osób
Lech Kaczyński 30.6%
Bronisław Komorowski 16.9%
Marek Jurek 7.7%
Radosław Sikorski 7.6%
Andrzej Olechowski 6.0%
Jerzy Szmajdziński 5.4%
Waldemar Pawlak 3.1%
Tomasz Nałęcz 2.3%
Ludwik Dorn 2.0%
Ktoś inny 18.4%

Badania koordynował prof. dr hab. Rafał Broda

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=21334 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]