Sejm RP: antyrodzinna ustawa przyjęta. PO, Lewica i PSL za odbieraniem dzieci rodzicom

Aktualizacja: 2010-05-7 10:01 am

Sejm przyjął w czwartek – głosami posłów Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego – skandaliczną, antyrodzinną nowelę ustawy o przemocy w rodzinie. Wprowadza ona m.in. całkowity zakaz kar cielesnych oraz daje prawo urzędnikowi do odebrania dziecka rodzicom. Przeciw ustawie zagłosowali posłowie PiS i ugrupowania Polska Plus.

Dziennik „Rzeczpospolita” przypomina, że projekt budził kontrowersje już na etapie powstawania. Przeciwko ustawie protestowało także Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. W marcu tego roku przed budynkiem Sejmu odbyła się pikieta zorganizowana przez Krucjatę-Młodzi w Źyciu Publicznym oraz Społeczny Komitet Obrony Rodziny.

W proteście, wystosowanym wówczas do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, Krucjata – Młodzi w Źyciu Publicznym, podkreślała, że planowana ustawa jest „wyjątkowo szkodliwa oraz sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej polskiej, która w art. 47 zobowiązuje państwo do ochrony prywatności życia rodzinnego, art.48 mówi o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi przekonaniami, a art. 53 gwarantuje rodzicom wolność religijną”.

„Jak pokazują analizy projekt brutalnie godzi w dobro rodzin. Przede wszystkim zakłada on daleko idącą ingerencję urzędników państwowych w życie rodziny oraz zwiększenie nadzoru administracyjnego nad rodziną. Prowadzi on do poszerzania uprawnień instytucji pomocy społecznej kosztem praw rodziny np. poprzez możliwość gromadzenia i przetwarzania intymnych danych członków rodzin (sprawców oraz ofiar) dotkniętych przemocą bez ich zgody” – czytamy w proteście.

Autorzy protestu uważają, że niektóre zapisy ustawy mogą uniemożliwić wychowywanie dzieci zgodnie z wyznawanymi przekonaniami rodziców w tym zgodnie z nakazami moralnymi zawartymi choćby w katechizmie Kościoła Katolickiego, bowiem za przemoc w rodzinie uznaje np. „narzucanie własnych poglądów” czy „krytykowanie zachowań seksualnych”.

Ta nowelizacja stygmatyzuje rodzinę już w samej nazwie – mówi „Rz” Teresa Kapela ze Związku Dużych Rodzin 3+(ZDR 3+). – W innych krajach ustawy dotyczą przemocy domowej, u nas rodzinnej, jakby rodzina z zasady była miejscem, gdzie dochodzi do przemocy.

Sprzeciw wzbudził m.in. pomysł powołania gminnych zespołów zbierających informacje o rodzinach podejrzanych o przemoc bez ich zgody. Protestowano też przeciw temu, że to pracownik socjalny (w porozumieniu z policjantem czy lekarzem) ma decydować o zabraniu dziecka rodzicom. Wystarczy, że uzna, iż jego życie jest zagrożone. Dopiero potem decyzję w tej sprawie wydaje sąd. Dotąd to wyłącznie sąd decydował, czy zabrać dziecko – czytamy w „Rzeczpospolitej”

Po marcowych protestach posłowie wpisali do ustawy możliwość odwołania się od decyzji o zabraniu dziecka. – Ale większość poprawek, na których nam zależało, przepadła. Nie było merytorycznej dyskusji ani woli wypracowania konsensusu – podkreśla Kapela.

PiS zastanawia się nad zaskarżeniem nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego. – Analizy prawne wskazują na niekonstytucyjność zapisów dotyczących gromadzenia danych przez zespoły interdyscyplinarne – uważa Teresa Wargocka, posłanka PiS z komisji polityki społecznej i rodziny. – Na razie czekamy na decyzję Senatu.

Źródło: „Rzeczpospolita”, PiotrSkarga.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=21328 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]