Aktualizacja strony została wstrzymana

Interpelacja poselska w sprawie bezczynności rządu D.Tuska wobec sytuacji Polaków-katolików na Ukrainie

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, dr Artur Górski wystosował Interpelację poselską do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w sprawie starań Polaków-katolików na Ukrainie o zwrot świątyń odebranych przez władze komunistyczne.

Wobec braku zainteresowania rządu Donalda Tuska sytuacją Polaków na Ukrainie, poseł zapytuje ministra Sikorskiego o sprawozdanie między innymi na następujące tematy:

– Ile i jakie świątynie już zwrócono, a ile świątyń jest w sytuacji podobnej do kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie?

– Jakie starania podjął polski rząd, aby świątynie katolickie we Lwowie, w tym kościół pw. św. Marii Magdaleny zostały zwrócone tamtejszym Polakom-katolikom?

– Jakie działania planuje podjąć kierowane przez Pana Ministerstwo oraz polskie służby dyplomatyczne w celu udzielenia wsparcia katolikom lwowskim, z których większość stanowią Polacy, w celu odzyskania kościoła pw. św. Marii Magdaleny?

– Jakie jest stanowisko obecnych władz ukraińskich – rządu i prezydenta – w wyżej opisanej kwestii? Czy można liczyć na to, że pod wpływem interwencji polskiego MSZ władze centralne wpłyną na władze samorządowe miasta Lwowa w celu zmiany decyzji i zwrotu świątyni katolikom?

– Czy jest wskazane, aby sprawa ta, jako przykład braku przestrzegania na Ukrainie praw mniejszości narodowej i religijnej, została nagłośniona w instytucjach europejskich? Czy jeśli starania polskiego MSZ w relacjach bilateralnych nie odniosą skutku, to czy rząd podejmie kroki na arenie międzynarodowej, aby skłonić władze Ukrainy do przestrzegania praw mniejszości narodowej i religijnej?

Minął prawie miesiąc czasu od złożenia Interpelacji, lecz nie są dotychczas znane jakiekolwiek kroki rządu Donalda Tuska i jego ministra, „Radka” Sikorskiego w rozwiązanie tej kwestii na Ukrainie, ani nie przekazano społeczeństwu sprawozdania. Całość Interpelacji poselskiej zamieszczamy poniżej.


Warszawa, dnia 8.04.2010 r.

Poseł na Sejm RP
Artur Górski
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość


Pan
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych


INTERPELACJA

w sprawie starań Polaków-katolików na Ukrainie o zwrot świątyń odebranych przez władze komunistyczne

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Ministrowi interpelację poselską w sprawie starań katolików na Ukrainie o zwrot świątyń odebranych przez władze komunistyczne, a szczególnie o zwrot kościoła pw. Św. Marii Magdaleny we Lwowie.

Co jakiś czas dochodzi do Polski z ziemi ukraińskiej głos katolików, głównie mieszkających tam Polaków, którzy po okresie komunizmu, korzystając z odzyskanej wolności starają się praktykować swoją religię, mimo napotykanych przeszkód i utrudnień ze strony lokalnej administracji. Wiadomo, że w okresie komunizmu zabrano katolikom świątynie, które są niezbędnymi miejscami kultu religijnego. Pomimo, że Ukraina jest państwem wolnym i niepodległym, władze tamtejszego kraju wciąż niezwykle opieszale zwracają katolikom ich dawne kościoły. We Lwowie władze lokalne nie zwróciły praktycznie żadnego kościoła, z wyjątkiem jednego na obrzeżach miasta. Taka sytuacja ma miejsce także w przypadku kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, który wciąż przede wszystkim służy jako sala koncertowa.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, wybudowany w XVII wieku przez Polaków, służył rzymskokatolickim wiernym mieszkającym w tym mieście przez ponad 400 lat. W 1945 roku został zamknięty, a następnie przejęty przez państwo. Wyposażenie kościoła – ołtarze boczne, obrazy, rzeźby, konfesjonały, klęczniki, ławki – zostało skonfiskowane przez władze komunistyczne i częściowo zniszczone, częściowo zaś przekazane do muzeów. Władze niepodległej Ukrainy deklarowały szybki zwrot świątyni katolikom. Jednak ani prezydent Leonid Kuczma, który po wizycie Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku wydał dekret stanowiący, że wszystkie budynki sakralne zarekwirowane w czasach sowieckich, mają być zwrócone wspólnotom, do których należały, ani też następnie prezydent Wiktor Juszczenko, nie potrafili odpowiednio wpłynąć na radnych Lwowa, którym podlega budynek świątyni, by oddali prawowitą własność rzymskokatolickim wiernym, z których większość stanowią Polacy.

Sami wierni, którzy czują się dyskryminowani jako mniejszość polska na Ukrainie, także podejmowali drastyczne kroki w walce o zwrot kościoła. Kilka lat temu prowadzili protest głodowy, który zakończył się połowicznym sukcesem. Od 2001 r. może być w świątyni odprawiana Msza święta w określonych, bardzo niekorzystnych godzinach (jedna Msza św. dziennie). Wierni nie mogą korzystać z centralnego wejścia do kościoła, które jest stale zamknięte, gdyż za nim znajduje się scena koncertowa, ustawiona w ten sposób, że widzowie podczas koncertów siedzą tyłem do ołtarza. Natomiast główne przejście do ołtarza jest zastawione ławkami, których nie wolno katolikom przesuwać, ponieważ – jak ich poinformowano – grozi to zniszczeniem posadzki. Zabroniono wiernym także korzystania z kościelnych organów.

Tymczasem 11 marca br. radni miasta Lwowa podjęli uchwałę o przekazaniu kościoła pw. św. Marii Magdaleny na kolejne 20 lat nieodpłatnie do dyspozycji Sali Muzyki Organowej i Kameralnej. Katolicy we Lwowie, a także pracownicy polskiej ambasady i konsulatu obawiają się, że powyższa uchwała Rady Miasta niweczy wszystkie dotychczasowe wysiłki, podejmowane w celu zwrotu świątyni wiernym. Potrzeby rzymskokatolickiej wspólnoty parafialnej nie zostały zatem uwzględnione przez radnych. Obecnie do władz został wystosowany list, podpisany przez około pięciuset parafian, w którym domagają się poszanowania praw, które gwarantuje swoim obywatelom demokratyczne państwo ukraińskie. Powyższa decyzja radnych Lwowa jest dla parafian kościoła pw. św. Marii Magdaleny bardzo przykra i ich zdaniem świadczy o złej woli radnych, ponieważ nie chcą podjąć żadnych konstruktywnych rozmów z wiernymi rzymskokatolickimi.

Parafianie domagają się szerszego zainteresowania ze strony polskich władz, a także poruszenia sprawy na forum międzynarodowym. Nie ma wątpliwości, że jako wspólnota religijna mają prawo do swojej prawowitej własności, przemocą przejętej przez władze komunistyczne. Obecna postawa władz Lwowa odbiera im to prawo. Poza tym, jak podkreślają, to oni – Polacy w XVII wieku wybudowali ten kościół, na przestrzeni wieków dbali o jego rozwój, przekazując fundusze i również dlatego powinien zostać im zwrócony dla celów kultu religijnego. A dzisiaj muszą odpłatnie wynajmować świątynię dla celów kultu religijnego od świeckiego Budynku Muzyki Organowej, który – przypomnijmy – korzysta z tego budynku sakralnego nieodpłatnie.

W związku z powyższym mam do Pana Ministra następujące pytania:

– Czy znana jest Panu Ministrowi sytuacja Polaków-katolików mieszkających na Ukrainie?

– Ile i jakie świątynie już zwrócono, a ile świątyń jest w sytuacji podobnej do kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie?

– Jakie starania podjął polski rząd, aby świątynie katolickie we Lwowie, w tym kościół pw. św. Marii Magdaleny zostały zwrócone tamtejszym Polakom-katolikom?

– Jakie działania planuje podjąć kierowane przez Pana Ministerstwo oraz polskie służby dyplomatyczne w celu udzielenia wsparcia katolikom lwowskim, z których większość stanowią Polacy, w celu odzyskania kościoła pw. św. Marii Magdaleny?

– Jakie jest stanowisko obecnych władz ukraińskich – rządu i prezydenta – w wyżej opisanej kwestii? Czy można liczyć na to, że pod wpływem interwencji polskiego MSZ władze centralne wpłyną na władze samorządowe miasta Lwowa w celu zmiany decyzji i zwrotu świątyni katolikom?

– Czy jest wskazane, aby sprawa ta, jako przykład braku przestrzegania na Ukrainie praw mniejszości narodowej i religijnej, została nagłośniona w instytucjach europejskich? Czy jeśli starania polskiego MSZ w relacjach bilateralnych nie odniosą skutku, to czy rząd podejmie kroki na arenie międzynarodowej, aby skłonić władze Ukrainy do przestrzegania praw mniejszości narodowej i religijnej?

Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Za: Strona posła Artura Górskiego | http://www.artur-gorski.waw.pl/pilki/pliki_06_05_2010/inter_w_sprawie_staran_polakow_katolikow_na_ukrainie.doc