Apel do Kandydatów na Urząd Prezydenta RP o referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu – Podpisz się

Aktualizacja: 2010-04-30 11:43 am

Katastrofa pod Smoleńskiem pociąga za sobą wiele zmian w składzie, sytuacji i działaniu elity politycznej Polski. Zmiany te, wymuszone przez dramatyczną sytuację, niekoniecznie muszą być korzystne dla kraju. Przyspieszone wybory prezydenckie, dojście do władzy wielu osób mało znanych i nieposiadających poparcia społecznego w szczególny sposób kierują naszą uwagę na sposób wyłaniania elit politycznych, a więc na ordynacje wyborcze. W marcu odbyła się w Suchej Beskidzkiej Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Poseł z każdego powiatu” , której uczestnicy uchwalili Przesłanie do Kandydatów na Urząd Prezydenta RP. W tej nowej, dramatycznej sytuacji to przesłanie – wołanie o nową ordynację wyborczą staje się jeszcze bardziej aktualne.

Zwracamy się z apelem o złożenie swego podpisu pod tym dokumentem. Niech jak najwięcej obywateli wyrazi w ten sposób swoje poparcie dla naszego domagania się referendum w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu. Udowodnijmy naszymi licznymi podpisami, że jest to sprawa, która cieszy się szerokim poparciem społecznym. Zebrane podpisy przekażemy Kandydatom na Urząd Prezydenta RP.

Andrzej Pająk, starosta Suski
Marcin Zamoyski, prezydent Zamościa
Marian Dzięcioł, burmistrz Łochowa
Waldemar Tkaczyk, wójt Kościerzyny
Jerzy Przystawa, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „JOW”.

Podpisz apel do Kandydatów na Urząd Prezydenta RP o referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.

Za: Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych -- [Org. tytuł: « Podpisz apel do Kandydatów na UrzÄ…d Prezydenta RP o referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=21084 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]