Dokumenty “Bolka”

Aktualizacja: 2008-06-14 3:59 pm

Wobec mającej być opublikowanej przez Instytut Pamięci Narodowej książki traktującej również i o ciemnejszej stronie Lecha Wałęsy (TW “Bolek”), warto wrócić do dokumentów SB zamieszczonych w Skoroszycie: “W sprawie krypt. “JESIEŃ 70″”, w którym znajdujemy m.in. pokwitowania TW “Bolka” za pobrane wynagrodzenie, wypłacane za donoszenie na kolegów i znajomych.
Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Solidarności Walczącej pod adresem:

http://www.opcja.pop.pl/sw/bolek.html

 

SOLIDARNOŚÄ† WALCZĄCA.

W czerwcu roku 1982 powstała we Wrocławiu organizacja „Solidarność Walcząca”. W niedługim czasie stała się jednym z największych ugrupowań podziemnych Polski – największym spośród niepodległościowych. Była wydawcą kilkudziesięciu czasopism ukazujących się w całym kraju, emitowała również programy radiowe. Twórcą i przewodniczącym SW był Kornel Morawiecki.

 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

Zgłoś błąd na stronie

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2108 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]