Diecezjalni kapelani dla celebracji według starej formy rytu rzymskiego

Poniżej publikujemy listę księży, którzy zostali oficjalnie mianowani przez biskupów ordynariuszy dla celebracji nadzwyczajanej formy rytu rzymskiego. Lista zamieszczona została na stronie Nowy Ruch Liturgiczny. Przewiduje to art. 10 motu proprio Summorum Pontificum:
Wolno ordynariuszowi, jeśli uzna za stosowne, erygować parafię personalną dla celebracji według starej formy rytu rzymskiego zgodnie z kan. 518 lub mianować rektora lub kapelana zgodnie z przepisami prawa.
Wymienieni księża mogą służyć pomocą w przypadku chęci zorganizowania celebracji sakramentu małżeństwa lub chrztu świętego w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.


Lista nie obejmuje księży, którzy celebrują Mszę trydencką z własnej inicjatywy jako Mszę prywatną lub Mszę parafialną.

Za: Nowy Ruch Liturgiczny |http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2010/04/diecezjalni-kapelani-dla-celebracji.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content