Katolicy w Bośni potrzebują pomocy

Aktualizacja: 2010-04-25 9:53 am

Jako bardzo trudną określił kard. Vinko Puljić sytuację katolików w Bośni i Hercegowinie. „Stanowimy mniejszość w kraju, tylko 14 proc. ludności” – powiedział arcybiskup Sarajewa w rozmowie z katolickim tygodnikiem „Der Sonntag” w austriackiej Karyntii.

– Ciągle narażeni jesteśmy na szykany, choćby gdy chodzi o budowę kościoła – dodał bośniacki hierarcha. Jednocześnie zaapelował o wcześniejsze przyjęcie Bośni i Hercegowiny do Unii Europejskiej, gdyż – jak podkreślił – rok 2020 to o wiele za późno.

Wielu katolików wyjechało za granicę i nie powróciło do kraju – ubolewał kard. Puljić. Zwrócił uwagę, że to osłabia tę nieliczną już grupę, która pozostała na miejscu. Z drugiej strony muzułmanie, którzy stanowią większość w kraju, są lepiej traktowani i na przykład łatwiej im uzyskiwać miejsca pracy czy kredyty.

Kościołowi potrzebna jest pomoc, „aby mógł inwestować na miejscu, aby dodawał ludziom otuchy do tego, by pozostawali w kraju i nie wyjeżdżali do innych krajów”. – Nasz problem polega na tym, że porozumienie z Dayton stworzyło państwo, które właściwie nie istnieje. Zaplanowano nam coś, czym nie jesteśmy” – powiedział kard. Puljić.

Arcybiskup Sarajewa poinformował, że na 2011 rok zaplanowano spis powszechny, w którym nie będzie pytań o narodowość i religię, aby nie upublicznić czystek etnicznych, jakie miały miejsce w kraju.

„Nasze bogactwo to silne zakorzenienie Kościoła katolickiego w rodzinach i bardzo żywa wiara” – cieszył się kard. Puljić. Dodał, że wszystko to udało się zachować, mimo iż w czasach komunistycznych religia była zabroniona.

Katolicy bośniaccy są też otwarci na dialog z innymi, gdyż do naszych przedszkoli i szkół mogą uczęszczać też dzieci, których rodzice wyznają inną religię – powiedział arcybiskup Sarajewa. Podkreślił, że wciąż są w Bośni powołania do życia duchownego i dlatego byłby tam potrzebny uniwersytet katolicki. Obecnie trwają rozmowy w Rzymie na ten temat i „są obiecujące”.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=20896 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]