Kresowianie to nie Polacy?

Aktualizacja: 2010-04-24 8:36 pm

Na terenach, które przed II wojną światową należały do Rzeczypospolitej żyją ludzie, których konwencja pomiędzy PRL a ZSRR z 1958 roku pozbawiła obywatelstwa polskiego. Na mocy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nie mogą go odzyskać.

Przedstawiciele organizacji, zrzeszających Polaków na terenach dawnych Kresów Wschodnich są zgodni w ocenie tej decyzji. Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie nazywa ją skandalem, a fakt, że wielu starszych ludzi, którzy nie przenieśli się za Bug w czasie przesiedleń, nie może odzyskać obywatelstwa polskiego uważa za niesprawiedliwy.

Zdaniem szefa polskiego stowarzyszenia w Łucku Wincentego Wakoluka przywrócenie obywatelstwa tej niewielkiej w gruncie rzeczy garstce ludzi byłoby zadośćuczynieniem za doznane przez nich krzywdy.

– To bardzo przykre, że III Rzeczpospolita, która uważa się za kontynuatorkę II Rzeczypospolitej, tej sprawy nie potrafiła pomyślnie załatwić – dodaje Józef Porzecki, działacz Związku Polaków na Białorusi. Zauważa też, że o polskie paszporty starali się m. in. żołnierze września 1939 roku.

Jedną z osób, które starają się o potwierdzenie, że nigdy nie straciły polskiego obywatelstwa jest Czesław Skarżyński, prezes Fundacji Solidarność – Wschód. Skarżyński siedem lat temu przyjechał z Białorusi do Warszawy, ma kartę stałego pobytu.

Szef MSWiA w 2007 roku przyznał, że posiadał on obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców polskich, ale na mocy dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR w 1939 roku cała rodzina stała się obywatelami radzieckimi.

Według Skarżyńskiego konwencja z 1958 roku nie odbiera obywatelstwa polskiego, a mówi tylko o tym, że mieszkańcy Kresów będą uważani za obywateli kraju, którego terytorium zamieszkują.

Zgodnie z nią osoby narodowości polskiej, zamieszkałe na terytorium ówczesnego ZSRR mogły co prawda do 9 maja 1959 r. złożyć w Konsulacie PRL oświadczenie o wyborze obywatelstwa polskiego, ale ponieważ konwencja nie została nigdy opublikowana w ZSRR, nikt jej tam nie znał.

Zarówno wojewoda mazowiecki jak i MSWiA odmówiły jednak Skarzyńskiemu potwierdzenia, że nie stracił polskiego obywatelstwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny oddaliły skargi. Według nich Czesław Skarżyński wciąż jest obywatelem Białorusi.

A.Ch./rp.pl/Kresy.pl

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=20871 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]