Aleksander Kwaśniewski szefem nowej żydowskiej organizacji “działającej na rzecz tolerancji i walki z antysemityzmem”

Aktualizacja: 2008-06-1 9:26 pm

Europejski Kongres Żydów oznajmił o utworzeniu “nowej europejskiej instytucji działającej na rzecz tolerancji i walki z antysemityzmem”, której szefem został b. prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski.

O utworzeniu nowej organizacji o nazwie “Europejskie Forum na rzecz Tolerancji: Rada Europejskich Przedstawicieli Społeczeństw Obywatelskich” (European Forum of Tolerance: The Council of Europe’s Civil Society Representatives – CECSR), oraz o nominacji A. Kwaśniewskiego na jej szefa, oznajmił prezydent Europejskiego Kongresu Żydów, Moshe Kantor po spotkaniu dyrektorów Kongresu w brukselskim biurze. Jak podaja strona internetowa Światowego Kongresu Żydów (World Jewish Congres – WJC), organizacji-parasola, w której zrzeszony jest Europejski Kongres Żydowski (European Jewish Congress – EJC): “wielu politycznych przywódców, naukowców, artystów i aktywistów walczących w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeciwko dyskryminacji i nietolerancji, weźmie udział w pracach nowej organizacji”.

Podczas inauguracyjnego przemówienia, Aleksander Kwaśniewski powiedział, że “Żyjemy w historycznych czasach gdy Europa staje się coraz bardziej wielo-narodowa, wielo-kulturowa i wielo-religijna. W tych czasach tolerancja staje się podstawą organizacyjną dzisiejszych społeczeństw”. Nowy szef CECSR dodał, że “W tych czasach różnorodność staje się cechą charakterystyczną identyfikującą nasz kontynent. Tolerancja i respekt dla innych staje się nakazem i jest nadrzędnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego”.

Moshe Kantor, prezydent Europejskiego Kongresu Żydów oświadczył, że: “Dążymy do podkreślenia globalnego znaczenia walki z ksenofobią w swej najostrzejszej postaci – antysemityzmem. Organizacja CECSR wezwie globalną społeczność i politycznych przywódców do konfrontacji niedawnej obserwowanej fali eskalacji antysemityzmu i ksenofobii w Europie i na całym świecie.”

Pierwszym publicznym wydarzeniem, w którym nowa organizacja CECSR weźmie udział, jest międzynarodowe forum zwołane w Brukselii w listopadzie 2008 roku, zbiegające się z 70-rocznicą “Nocy Kryształowej”, kiedy to – jak stwierdza poprawnie polityczna historia – “Naziści rozpoczęli falę pogromów przeciwko niemieckim Żydom”.

 

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

oraz

 

KOLEJNOŚĆ UKAZYWANIA SIĘ INFORMACJI:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2060 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]