USA: Narodowy Dzień Modlitwy niezgodny z konstytucją

Sędzia sądu okręgowego w stanie Wisconsin, Barbara B. Crabb uznała za niezgodny z konstytucją Narodowy Dzień Modlitwy. Orzeczenie pojawiło się w następstwie skargi złożonej przez Fundację na Rzecz Wolności Religijnej, która zakwestionowała ustawę federalną z 1988 r., przyznającą prezydentowi prawo do wyznaczenia pierwszego czwartku maja jako Narodowego Dnia Modlitwy.

Zdaniem sędziny Narodowy Dzień Modlitwy „wykracza poza zwykłe uznanie religii, ponieważ jego jedynym celem jest zachęcenie wszystkich obywateli do zaangażowania się w praktykę natury religijnej, która nie służy żadnemu celowi świeckiemu”. Crabb napisała w uzasadnieniu, że rząd zajął stanowisko w sprawie, która powinna być rozstrzygana w sumienia każdego obywatela.

Amerykańskie Centrum na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, w skład którego wchodzi 31 członków kongresu amerykańskiego, sprzeciwia się decyzji sądu i ma nadzieję na rychłe przywrócenie obowiązywania narodowego Dnia Modlitwy.

Szef Centrum Jay Sekulow przypomniał, ze NDM jest uświęconą czasem tradycją, która w niczym nie narusza I poprawki do konstytucji, gwarantującej wolność religijną. Centrum zamierza odwołać się od decyzji sądu okręgowego do sądu apelacyjnego, a w razie niepowodzenia do SN. – Mam nadzieję, że SN ostatecznie potwierdzi, że tego typu odezwy i obchody jak Narodowy Dzień Modlitwy nie tylko odzwierciedlają bogactwo narodowej historii, ale także są zgodne z pierwszą poprawką do konstytucji. W oświadczeniu dla prasy członkowie Centrum stwierdzili, że tradycja uznawania Dnia Modlitwy sięga XVIII w., kiedy to kongres rekomendował, by stany proklamowały Dzień Modlitwy i Dziękczynienia.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,5119,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content