Portugalia: TK uznał ustawę o “małżeństwach” osób tej samej płci za zgodną z konstytucją

Aktualizacja: 2010-04-12 9:00 am

Trybunał Konstytucyjny Portugalii stwierdził, że przyjęta w lutym tego roku przez parlament ustawa, zezwalającą pederastom i lesbijkom na zwieranie „małżeństw”, jest zgodna z konstytucją.

Trybunał orzekł, że konstytucja, która chroni instytucję małżeństwa jako „podstawowy element społeczeństwa” nie zakazuje „ewolucji tej instytucji” i „otwiera się na osoby tej samej płci, które nie mogą być pozbawiane uznania oraz ochrony”.

Skandaliczna ustawa została zaskarżona przez prezydenta Portugalii Anibala Cavaco Silva, katolika, który teraz ostatecznie podejmie decyzję o tym, czy ją podpisać czy też zawetować. Jeśli prezydent zawetuje ustawę, wówczas parlament będzie musiał odrzucić jego weto zwykłą większością głosów.

Po odrzuceniu weta, zgodnie z konstytucją, prezydent musi podpisać ustawę, ale jeśli jej nie podpisze, to nie będzie ona miała mocy prawnej.

Konstytucja nie przewiduje żadnej kary dla prezydenta za odmowę złożenia podpisu pod ustawą. Jednak Trybunał Konstytucyjny może go odwołać ze stanowiska jeśli udowodni, że dopuścił się złamania prawa.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=20342 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]