Portugalia: TK uznał ustawę o „małżeństwach” osób tej samej płci za zgodną z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny Portugalii stwierdził, że przyjęta w lutym tego roku przez parlament ustawa, zezwalającą pederastom i lesbijkom na zwieranie „małżeństw”, jest zgodna z konstytucją.

Trybunał orzekł, że konstytucja, która chroni instytucję małżeństwa jako „podstawowy element społeczeństwa” nie zakazuje „ewolucji tej instytucji” i „otwiera się na osoby tej samej płci, które nie mogą być pozbawiane uznania oraz ochrony”.

Skandaliczna ustawa została zaskarżona przez prezydenta Portugalii Anibala Cavaco Silva, katolika, który teraz ostatecznie podejmie decyzję o tym, czy ją podpisać czy też zawetować. Jeśli prezydent zawetuje ustawę, wówczas parlament będzie musiał odrzucić jego weto zwykłą większością głosów.

Po odrzuceniu weta, zgodnie z konstytucją, prezydent musi podpisać ustawę, ale jeśli jej nie podpisze, to nie będzie ona miała mocy prawnej.

Konstytucja nie przewiduje żadnej kary dla prezydenta za odmowę złożenia podpisu pod ustawą. Jednak Trybunał Konstytucyjny może go odwołać ze stanowiska jeśli udowodni, że dopuścił się złamania prawa.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | Portugalia: TK uznał ustawę o ”małÅ¼eństwach” osób tej samej płci za zgodnÄ… z konstytucjÄ…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content