Ujawnić teczkę Grossa!

Aktualizacja: 2008-04-17 6:24 pm

Ucichła wrzawa wokół kolejnej kłamliwej książki Jana Tomasza Grossa. Ponieważ jednak autor podczas ostatniej, promocyjnej wizyty w Polsce, zapowiadał kolejne „rewelacyjne” publikacje, zwróciłem się do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dra hab. Janusza Kurtyki o ujawnienie teczki Jana Tomasza Grossa.
     Nie ma najmniejszej wątpliwości, że aresztowany w 1968 roku na 5 miesięcy, Gross musiał mieć założoną teczkę. Polacy powinni poznać jej zawartość, skoro ten nikczemnik tak odważnie szkaluje Polskę. Przedstawiam Państwu mój list:

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
dr hab. Janusz Kurtyka

Szanowny Panie Prezesie

Zwracam się do Pana z wnioskiem o ujawnienie teczki personalnej Jana Tomasza Grossa, ur. 1 sierpnia 1947 w Warszawie – socjologa, pisarza, osoby publicznej, mieszkającego obecnie w USA.

     Z dostępnych powszechnie informacji wynika, że Jan Tomasz Gross studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, a po zaangażowaniu się w protesty studenckie w marcu 1968 został aresztowany przez Milicję Obywatelską na pięć miesięcy. W roku 1969 wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych.
Jest rzeczą absolutnie oczywistą, że aresztowanie w latach sześćdziesiątych za działalność uznaną przez władze PRL za sprzeczną z prawem, musiało skutkować zbieraniem akt o takiej osobie i w zależności od zachowania aresztowanego – surowymi represjami, albo pozyskaniem takiej osoby do tajnej współpracy.
     Chcę poznać prawdę o tym, jakich wyborów dokonywał Jan Tomasz Gross, kiedy dorastał w Polsce. 
     Obecnie, będąc na emigracji, Jan Tomasz Gross trudni się pisaniem kontrowersyjnych książek nt. stosunku Polaków do Żydów. W ramach promocji tych publikacji, a także z wewnętrznej potrzeby udziela licznych wywiadów i podróżuje po Polsce biorąc udział w publicznych spotkaniach. Jego działalność nieustannie wybiela zbrodnicze zaangażowanie UB w mordy na Żydach przerzucając odpowiedzialność na cały Naród Polski.

     Charakter zainteresowań Jana Tomasza Grossa i jego wiarygodność, jako osoby publicznej wymaga poznania prawdy o nim.
Wobec powyższego wnoszę o ujawnienie teczki personalnej Jana Tomasza Grossa.

Mirosław Orzechowski

Za: Blog Mirosława Orzechowskiego

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1996 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]