ONZ piętnuje “islamofobię”. Chrystianofobii nie zauważa

Aktualizacja: 2010-03-26 11:07 pm

Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła niewielką przewagą głosów, rezolucję oskarżającą islamofobię i „stygmatyzowanie etniczne i religijne mniejszości muzułmańskich”, w tym zakaz budowy minaretów w Szwajcarii.

Tekst dotyczący “zniesławiania religii”, zaproponowany przez Pakistan w imieniu Organizacji Konferencji Islamskiej (OKI), został przyjęty 20 głosami przeciwko 17. Osiem państw z 47 zasiadających w radzie nie wzięło udziału w głosowaniu.

Przed głosowaniem Unia Europejska i Stany Zjednoczone stanowczo sprzeciwiały się tej rezolucji, Washington nazwał ją wręcz „instrumentem podziału”.

– UE uważa, że pojęcie “zniesławianie religii” nie jest stosowne w debacie dotyczącej praw człowieka – wyjaśnił ambasador Francji Jean-Baptiste Mattéi, który wypowiadał się w imieniu bloku europejskiego. – Prawo międzynarodowe w zakresie Praw Człowieka chroni jednostki w wyrażaniu ich wolności religii czy przekonań. Nie ma ochrony i nie powinno się chronić systemów wierzeń – dodał.

Rezolucji bronił ambasador Pakistanu Zamir Akram, który stwierdził, że jest ona przeznaczona by “chronić przeciwko antysemityzmowi, chrystianofobii i islamofobii”. – Specyficzne odwoływanie się do islamu i muzułmanów jest odbiciem żałosnej sytuacji w niektórych częściach świata, gdzie muzułmanie są stygmatyzowani – dodał.

Rezolucja wyraża również „żywe zaniepokojenie” à propos „zintensyfikowanej kampanii zniesławiania religii i wzywania do nienawiści religijnej generalnie, szczególnie wobec stygmatyzowaniu etnicznym i religijnym mniejszości muzułmańskich od tragicznego wydarzenia z 11 września 2001 roku”.

Rezolucja dodatkowo “zdecydowanie oskarża (…) zakaz budowy minaretów i innych decyzji dyskryminacyjnych przyjętych w ostatnim czasie”, określając je jako „manifestacje islamofobii”. Jest to wyraźna aluzja do decyzji Szwajcarów podjętej w referendum 29 listopada 2009 roku, w którym wypowiedzieli się przeciwko budowie w ich kraju minaretów na meczetach.

Podczas konferencji prasowej po głosowaniu, przedstawiciel OKI, ambasador Babacar Ba uznał, że referendum to było “inicjatywą, która wyrządza krzywdę wolnościom religijnym i prawom muzułmanów do budowy swoich miejsc kultów, tak jak chcą”.

„Islam jest często i nieprawdziwie łączony z pogwałceniem praw człowieka i terroryzmem” – stwierdza rezolucja a ambasador Ba mówi, że jest „lekko zawiedziony”, że tekst został przyjęty jedynie 20. głosami.

Przedstawiciel OKI oświadczył, że jego grupa będzie kontynuowała rozmowy ze Szwajcarią w sprawie zakazu minaretów na poziomie dyplomatycznym i legalnym. Ambasador Ba stwierdził, że “w Szwajcarii jest potrzebna kontrinicjatywa, by powrócić do decyzji”.

Zachęcił osoby, które uznają, że przez zakaz budowy minaretów zostały naruszone ich prawa, do odwoływania się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, żeby “wygrać sprawę”.

Natomiast ambasador Szwajcarii przy ONZ w Genewie Dante Martinelli powtórzył jedynie stanowisko swojego kraju w tej sprawie. – Przypominamy, że minarety już istniejące, jak również 150 innych miejsc kultu, ciągle działają. Wspólnoty muzułmańskie są wolne i chronione przez szwajcarskie prawo – zadeklarował. Ambasador stwierdził, że rezultat głosowania w sprawie minaretów nie był islamofobią.

– Stanowczo sprzeciwialiśmy się ochronie religii jako takich, ale jesteśmy zwolennikami wolności ludzi do praktykowania religii, jaką sobie wybiorą – podsumował.

MaRo/Swissinfo.ch

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=19779 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]