Aktualizacja strony została wstrzymana

AIDS chorobą pederastów

Amerykańskie Centrum Zapobiegania Chorób podało ostatnio, iż ryzyko zachorowania na HIV wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z innymi mężczyznami (MSM) jest aż 44 razy większe niż w przypadku mężczyzn heteroseksualnych i 40 razy większe niż w przypadku kobiet.

W 2009 r. zdiagnozowano od 522 do 989 (pierwotnych i wtórnych) przypadków zachorowania na HIV w grupie 100 tys. homoseksualistów i 12 przypadków w grupie 100 tys. mężczyzn heteroseksualnych oraz 13 przypadków w grupie 100 tys. kobiet.

Także wskaźnik zachorowalności na kiłę jest znacznie wyższy w przypadku pederastów niż mężczyzn heteroseksualnych i kobiet. W sumie pederaści są 46 razy bardziej od heteroseksualistów i 71 razy bardziej od kobiet narażeni na zarażenie kiłą. Odnotowano 91-173 pierwotnych i wtórnych przypadków zakażenia kiłą na 100 tys. MSM, 2 przypadki na 100 tys. heteroseksualistów i 1 przypadek na 100 tys. kobiet.

CDC podało, że szacunki te są dokonywane w oparciu o nową metodę liczenia, uwzględniającą liczbę zachorowań w porównaniu z prawidłowo określoną populacją mężczyzn mających kontakty seksualne z innymi mężczyznami. Dlatego też dane te zapewniają niezawodną ocenę nierówności zdrowotnych istniejących pomiędzy badanymi populacjami.

W 2008 r. Matt Foreman, dyrektor wykonawczy National Gay and Lesbian Task Force, wiodącej organizacji homoseksualnej w USA przyznał, że zachowania homoseksualne obarczone są dużym ryzykiem zachorowania i szerzenia się wirusa HIV w Ameryce. Stwierdził, że 70 proc. osób zarażonych wirusem HIV to geje i biseksualiści. Wynika stąd, że HIV jest głównie chorobą pederastów.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4974,2,0,1,I,informacje.html