Badania naukowców z Indiana: Więcej sklepów monopolowych=więcej przestępstw

Aktualizacja: 2010-03-17 2:19 pm

Im więcej sklepów monopolowych w danym rejonie, tym bardziej powiększa się wskaźnik przestępstw – wykazują najnowsze badania przeprowadzone przez uniwersytet Indiana w Stanach Zjednoczonych.

Badania przeprowadzono porównując wskaźniki przestępstw w mieście Cincinnati (stan Ohio) z położeniem sklepów sprzedających alkohol. Stwierdzono, że oprócz powszechnych sklepów monopolowych, mocno skorelowane z np. napadami jest występowanie małych sklepików (tzw. convenience store) oferujących alkohol, oraz barów i restauracji serwujących alkohol.

Z badań wynika, że dodanie w danym rejonie jednego sklepu monopolowego (oceniano rejony o powierzchni 1 mili kwadratowej), zwiększa wskaźniki napadów o 2,3 oraz napadów z użyciem broni o 0,6. Jakkolwiek naukowcy nie dysponowali danymi czy przestępstwa były popełnione przez osoby pod wpływem alkoholu i z tego względu nie ujmują tego w konkluzji, to wzięto pod uwagę wszelkie inne możliwe czynniki, jak wiek, rasę czy poziom ubóstwa.

Najnowszy raport zostanie zaprezentowany przez prof. Williama Pridemore z wydziału prawa karnego Indiana University oraz prof. Tony Grubesic, specjalisty od geografii z tego samego uniwersytetu, na corocznym spotkaniu Amerykańskiego Zrzeszenia Rozwoju Nauki American Association for the Advancement of Science.

Celem zredukowania wskaźnika przestępstw, proponuje się odpowiednim władzom rozpatrzenie możliwości zmniejszenia ilości wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu, biorąc pod uwagę gęstość wszystkich punktów oferujących alkohol. Sugeruje się również wprowadzenie bardziej elastycznych godzin zamykania lokali nocnych w danym rejonie, aby unikać wypuszczania gości o tej samej godzinie.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie LiveScience

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=19473 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]