USA: odwołanie do Boga w Przysiędze Obywatelskiej zgodne z konstytucją

Amerykański Sąd Apelacyjny w San Francisco uznał, że słowa z Przysięgi Obywatelskiej „jeden naród poddany Bogu” nie naruszają konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa. Jako „zwycięstwo zdrowego rozsądku” określił ten wyrok Carl Anderson – Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba, organizacji, która obok innych instytucji, występowała w procesie jako obrońca posiłkowy.

Od czasu wprowadzenia w 1892 roku Przysięgi na Wierność Fladze USA, słowa uroczystego ślubowania, które często rozpoczynają dzień nauki w szkołach amerykańskich, zmieniały się kilkakrotnie. Z inicjatywy prezydenta Dwighta Eisenhowera, który chciał podkreślić odrębność demokracji amerykańskiej, opierającej się na wartościach transcendentnych, od bezbożnego komunizmu, w 1954 roku pojawił się zwrot „one nation under God”, określający republikę jako jeden naród poddany Bogu.

Lekarz i zagorzały ateista, Michael Newdow uznał, że słowa te dyskryminują niewierzących i w imieniu swojej 9-letniej córki skierował sprawę do sądu. Zdaniem skarżącego, słowa przysięgi narzucają światopogląd religijny, co jest sprzeczne z zapisami o wolności religii i wyznania zawartymi w konstytucji Stanów Zjednoczonych. W 2002 roku Kalifornijski Sąd Apelacyjny przyznał mu rację, ale Sąd Najwyższy USA uchylił ten wyrok.

Newdow ponownie wystąpił na drogę sądową, tym razem w imieniu swoich rodziców. W czwartek, 11 marca, sąd ogłosił wyrok, podkreślając, że wygłaszanie słów tej przysięgi nie jest modlitwą, lecz uroczystym gestem patriotycznym, a odniesienie do Boga jest historycznie uzasadnione, gdyż ma związek z ideałami, które legły u podstaw państwowości amerykańskiej.

„Każdy rozsądny człowiek to wie, a dzisiejsza decyzja jest powiewem świeżego powietrza od strony systemu sądowniczego, który zbyt często wydaje się reagować niemal alergicznie na wszelkie publiczne odniesienia do Boga. To dobry dzień dla Ameryki” – podkreślił Carl Anderson.

Newdow – założyciel Pierwszego Ateistycznego Kościoła Prawdziwej Nauki – zapowiedział apelację. Jest jednak małe prawdopodobne, by Sąd Najwyższy, który rozpatrywał już tę sprawę, zechciał się ponownie nią zająć.

Newdow nie pierwszy raz przegrywa przed sądem. W 2006 r. sąd okręgowy w Sacramento, w stanie Kalifornia, oddalił jego skargę, w której zarzucił państwu, że poprzez umieszczanie na pieniądzach napisu „W Bogu ufność” wspiera jedną religię i narusza jednocześnie konstytucyjny rozdział państwa i Kościoła. 11 marca br., w oddzielnym postępowaniu, Federalny Sąd Apelacyjny w San Francisco podtrzymał w tej sprawie decyzję niższej instancji.

Rok temu Newdow także bezskutecznie domagał się zakazu odwoływania się do Boga podczas ceremonii zaprzysiężenia Baracka Obamy na prezydenta USA.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4948,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content