List w obronie dobrego imienia Muzeum Narodowego w Warszawie

Aktualizacja: 2010-03-11 10:59 am

Warszawa, 10 marca 2010 r.

Pan
prof.  Piotr Piotrowski
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie


LIST W OBRONIE DOBREGO IMIENIA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o poważne przemyślenie decyzji dotyczącej zorganizowania na terenie Muzeum w czerwcu bieżącego roku wystawy o „homokulturze”.
Zadaniem tak poważnej i szacownej instytucji , jaką jest Muzeum Narodowe , jest gromadzenie prac uznanych za dzieła sztuki i udostępnianie ich społeczeństwu. Dlatego jesteśmy głęboko zatroskani o jego dalsze losy, gdy w zapowiedziach programowych Muzeum pojawia się pomysł tak prowokacyjnie skandalizujący i żenujący, tak dalece nieprzystający do znakomitej tradycji tej zasłużonej placówki kultury polskiej.

Wystawa o „homokulturze” byłaby niebezpiecznym , niedobrym precedensem w dziejach Muzeum, wymyślonym chyba tylko dla nadania rozgłosu autorowi pomysłu.
Według etyka – ks. prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza : „…zestawienie kultury z homoseksualizmem jest już samo w sobie nadużyciem”.
Z kolei prof. dr hab. Krystyna Czuba zwraca uwagę, że : „Muzeum Narodowe, utrzymywane z publicznych pieniędzy ma służyć całemu narodowi, a nie wyizolowanym, marginalnym grupom, nieidentyfikującym się ani z tradycją, ani z kultura narodową”.
Czy na początku swojego urzędowania chce Pan odebrać godność placówce, którą Pan kieruje ?
Czy podjęcie tak nierozumnej, nieodpowiedzialnej decyzji to już nie tylko „kwestia dobrego smaku”, ale wręcz sprzeniewierzenie się misji służenia Narodowi, którą pełni Muzeum oraz osobiście Pan jako jego Dyrektor?

Prosimy o rozważenie swojej decyzji i swojej roli w tej sprawie, gdyż już zbyt wielu  mamy w Polsce nieodpowiedzialnych i niegodnych urzędników kierujących poważnymi instytucjami państwowymi, których działania można traktować jako rodzaj sabotażu dobra narodowego ich władaniu powierzonego.

Z poważaniem


W imieniu Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków :
1.    prof. Andrzej Bissenik, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa   
2.    dr Zbigniew Girzyński, poseł na Sejm RP,
3.    Gabriel Janowski, b. poseł na Sejm RP,
4.    prof. Lucjan Kasprzak, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa,
5.    dr Krzysztof Kawęcki, historyk,
6.    Bożena Koroczycka, artysta plastyk,
7.    prof.  Józef Krasinkiewicz, Polska Akademia Nauk,
8.    Elżbieta Królikowska-Avis, pisarka, dziennikarka,
9.    Barbara Krysztoforska, dyrektor liceum,
10.     Mirosława Machaj, artysta plastyk,
11.     prof. Jerzy Robert Nowak,  przewodniczący Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków,
12.    Wojciech Reszczyński , redaktor,
13.    Stefan Stępkowski, inżynier,
14.    Krzysztof Wojciechowski, reżyser filmowy,


Poparcie dla tego listu wyrażają również :
1.    dr hab. Marek Dzienkiewicz, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków,
2.    Agata Frankowska, PSL  Warszawa Śródmieście
3.     Andrzej  Jaworski, poseł na Sejm RP,
4.    prof. Lech Koliński, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa,
5.    dr Edward Kołakowski, architekt,
6.    Wojciech Krysztoforski, artysta plastyk,
7.    Renata Lisowska, artysta plastyk,
8.    Stanisław Pięta, poseł na Sejm RP,
9.    Jarosław Sobiepanek, historyk,
10.     Maria Jolanta Stankiewicz, artysta plastyk,
11.    Teresa Woińska, artysta plastyk,
12.     Józef Wojtaś, przedsiębiorca,
13.    Jacek Wołosz, inżynier,
14.    Barbara Wołosz, artysta plastyk.

Do wiadomości :
1.    Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński
2.    Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donald Tusk
3.    Minister Kultury Bogdan Zdrojewski
4.    Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
5.    Media

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=19269 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]