Nowa radykalna super-agenda ONZ

Aktualizacja: 2010-03-4 4:07 pm

Administracja prezydenta Obamy oraz przedstawiciele UE poparli wniosek o utworzenie nowej super-agendy ONZ, która zajmowałaby się sprawami dot. relacji pomiędzy płciami. Projekt powstania nowej super-agendy jest wspierany przez konsorcjum feministycznych organizacji Gender Equality Architecture Reform Campaign (GEAR).

Inicjatywa pojawiła się we wtorek na trwającym od poniedziałku posiedzeniu Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ w Nowym Jorku. Zarówno administracja Obamy, jak i przedstawiciele UE przychylili się do inicjatywy utworzenia nowej oenzetowskiej super-agendy. Ma ona duże szanse na powołanie.

Nowa instytucja ma łączyć w sobie cztery istniejące podmioty: Urząd Specjalnego Doradcy ds. Równouprawnienia Płci i Awansu Kobiet, Wydział ONZ ds. Awansu Kobiet, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet i Międzynarodowy Instytut ds. Badań i Szkoleń na rzecz Awansu Kobiet. Nowa super-agenda podlegałaby bezpośrednio Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

Radykalne feministki mają nadzieję, że dzięki nowej strukturze będą miały dostęp do większych zasobów pieniężnych, które pozwolą im na realizację śmiałych programów emancypacji kobiet.

Szef amerykańskiego Instytutu ds. Badań nad Populacją Stephen Mosher napomina organizacje pro-life, by zdecydowanie sprzeciwiały się powołaniu nowej radykalnej agendy, która będzie realizowała skrajne feministyczne cele dezawuujące instytucję małżeństwa, osłabiające rodzinę i zagrażające dzieciom poczętym. – Będzie to potężna organizacja posiadająca mandat międzynarodowy na restrukturyzację relacji pomiędzy płciami. (…) Będzie ona narzucała styl życia manhattańskich i hollywoodzkich feministek państwom i kulturom, umieszczającym w centralnym miejscu rodzinę. Będzie to imperializm kulturowy w najgorszym wydaniu – przestrzega – Mosher.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=19049 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]