Litwa: Skarga ws. zakazu używania polskiego nazewnictwa ulic

Władze rejonu wileńskiego zaskarżyły w Najwyższym Sądzie Administracyjnym zakaz używania języka polskiego w nazewnictwie ulic na Wileńszczyźnie. Sąd Okręgowy zabronił stosowania języków mniejszości narodowych i nakazał usunięcie napisów w języku nielitewskim.

Tablice z nazwami ulic zaskarżył przedstawiciel rządu na Okręg Wileński Jurgis Jurkeviczius. Sprawa dotyczy nazw kilku ulic w podwileńskich miejscowościach Mejszagoła, Rzesza, Czerwony Dwór i Niemenczyn. Tablice z nazwami ulic w języku polskim można znaleźć prawie w każdej miejscowości na Wileńszczyżnie. Sąd na Litwie odrzucił prośbę zwrócenia się w tej sprawie do Sądu Konstytucyjnego.
W ustawodawstwie litewskim istnieje sprzeczność prawna – Ustawa o mniejszościach narodowych zezwala na napisy w języku nielitewskim, a Ustawa o języku państwowym tego zabrania. Z prośbą o rozstrzygnięcie tej dwuznaczności prawnej zwrócił się do Sejmu szef dyplomacji litewski Petras Vaitekunas.
W rejonie Solecznickim i Wileńskim 70 procent mieszkańców stanowią mniejszości narodowe. Większość z nich to Polacy.
 
IAR/GJ

Za: prawy.pl

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content