Bulwersujący efekt remontu kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej

Ostra Brama zagrożona – alarmuje dziennik „Rzeczpospolita”. Chodzi o trwający od ponad miesiąca remont w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, który Departament Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury Litwy określił mianem „przerażającego wandalizmu”.

Gazeta przypomina, że budzący kontrowersje remont kaplicy ostrobramskiej kuria wileńska rozpoczęła w styczniu. – Sponsorzy zaoferowali nam sfinansowanie robót. Zaproponowaliśmy kilka wariantów remontu. Za najpilniejsze zadanie uznali wymianę mocno zniszczonych przez czas schodów wiodących do kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Juozas Tunaitis.

Po miesiącu prac zareagował Departament Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury Litwy. Alarmuje, że ekipa budowlana zdemontowała zabytkowe drzwi, uszkodziła płytki ceramiczne z 1932 roku przykrywając je nowym pokryciem, rozebrała stare poręcze i zamieniła je na nowoczesne, krusząc przy tym w niektórych miejscach zabytkowe mury, a zamiast starych schodów położyła nowe z imitacji granitu – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

To niesamowity skandal. W kaplicy dokonano zwykłego remontu mającego na celu podniesienie standardu wnętrza. Proszę sobie wyobrazić, co stałoby się, gdyby coś podobnego zrobiono w sanktuarium częstochowskim albo w Lourdes. Kaplica ma przecież wielkie znaczenie historyczne i sakralne – powiedziała „Rz” dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury Litwy Diana Varnait?. Departament uznał, że w wyniku remontu ucierpiała wartość sakralna kaplicy. Stare schody, wyżłobione kolanami i łokciami wielu pokoleń wiernych, miały ogromne znaczenie dla pielgrzymów.

Departament wstrzymał prace remontowe, chce przywrócić lub odtworzyć zniszczone w trakcie remontu elementy. Specjalna komisja ma ustalić, co można odbudować. Zadaniem komisji jest również ustalenie winnych tego aktu wandalizmu.

Równie ważne jest zablokowanie planów przebudowy samej kaplicy, w której mieści się cudowny obraz. Według informacji „Rz” zamierzano zbudować dodatkowe wejście do kaplicy, a co najgorsze – rozbudować samą kaplicę kosztem skarbca, w którym przechowywane są cenne wota ofiarowane Matce Bożej Ostrobramskiej. Sam obraz miał być prawdopodobnie przesunięty o cztery metry w głąb kaplicy. Nie byłby wówczas widoczny dla osób modlących się na ulicy.

Źródło: „Rzeczpospolita”

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4894,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content