List otwarty do ambasadora Królestwa Belgii

Aktualizacja: 2008-03-29 8:13 pm

Szanowny Panie Ambasadorze, uprzejmie prosimy o potwierdzenie lub zdementowanie informacji mówiącej o tym, jakoby Ambasada Królestwa Belgii miała objąć swoim patronatem tzw. „Festiwal Kultura dla Tolerancji”, który ma się odbyć w dniach 24-27 kwietnia 2008r. w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie.

Polska faktycznie stanowi przykład kraju, w którym na przestrzeni wieków doskonale układało się współżycie ludzi różnych ras, narodowości i wyznań.

Tylko u nas nie było wojen religijnych, a stosunek do kobiet, dzieci oraz ludzi ułomnych wypływał z poszanowania przyjętych powszechnie wartości chrześcijańskich.

Widząc problemy Europy Zachodniej, zarówno w ujęciu historycznym (wojny religijne, pogromy, rewolucje), jak i obecnym (nacjonalizm, rasizm, terroryzm, zamieszki etniczne) – bynajmniej nie chcemy zmieniać naszych społecznych, jakże przyjaznych relacji.

W Polsce nie występuje też dyskryminacja osób związana z płcią, zainteresowaniami, jak również problemami natury osobistej, czy też zdrowotnej.

Stosunki kształtuje tu tradycja i zdrowy konsensus, akceptujący szeroko rozumianą ochronę prywatności każdego człowieka.
Układ ten chcemy zatem zachować, jako zbliżony do doskonałości.

Z przykrością zauważamy, że praktyka imprez otwartych w których nazwie umieszcza się hasła „tolerancja”, wskazuje na szkodliwy dla Polaków proceder wykorzystywania tych zdarzeń właśnie do promocji – nienawiści, przy eksponowaniu oraz wyolbrzymianiu w złej wierze – różnic i patologii. Trudno jest nam ocenić intencje organizatorów, praktyka jest jednak jednoznaczna.

Systematycznie dochodzi wówczas do zachowań obscenicznych, aktów agresji i zakłócenia porządku publicznego.
Uliczne zdarzenia wywołują zgorszenie u kobiet i dzieci, które nasza cywilizacja zwykła w takich przypadkach chronić.
Często są to czyny nie akceptowane przez polską obyczajowość, łamane są także przepisy prawa.

Jeżeli faktycznie istnieje zamiar objęcia w/w Festiwalu patronatem Ambasady Królestwa Belgii, prosimy o ponowne rozważenie tego pomysłu, przez wzgląd na potrzebę uszanowania obyczajów naszego kraju, a także troskę o wizerunek Królestwa Belgii w oczach polskich obywateli.

Prosimy także o upewnienie się, czy organizatorzy tym razem będą w stanie zapewnić odpowiednie standardy, w tym – spokój, bezpieczeństwo i akceptację społeczną. Przekazywane nam są w tym względzie liczne wątpliwości, których nie możemy pominąć.

Znając rozmiar nieszczęść społecznych, występujących obecnie w krajach Europy Zachodniej, bynajmniej nie jesteśmy zainteresowani destrukcją ładu moralnego, ani też rozszerzaniem konfliktów na obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Nasze środowisko jest wyjątkowo zainteresowane dialogiem, solidarnością w każdym jej wymiarze i zachowaniem szacunku dla człowieka.
Staramy się także uczynić wszystko, by integracja europejska miała formę bezpieczną i korzystną dla sprawdzonych wspólnot naturalnych.

Jesteśmy przekonani, ze Ambasada Królestwa Belgii nie zamierza na terenie Rzeczypospolitej kreować zdarzeń z podtekstem politycznym, ryzykownych dla porządku publicznego, ani też przyczyniać się do obrażania uczuć religijnych Polaków, którzy niemal w całości wyznają religię katolicką.
Pełni troski, liczymy w tej sprawie zarówno na zrozumienie naszych narodowych interesów, jak i stosowną staranność oraz umiar ze strony Pana Ambasadora.

W tej sprawie występujemy w dużej mierze w charakterze pośrednika.
Z uwagi na liczne zapytania zgłaszane w naszym Komitecie – niniejszy list, podobnie jak i odpowiedź będą miały charakter otwarty, o czym niniejszym uprzejmie informujemy.

Kraków, 27 marca 2008r.

 

Zapraszamy na stronę: Ambasada Belgii w Warszawie.

Ewentualne listy protestacyjne można wysyłać na adres: warsaw@diplobel.org

Akcja Polska
Komitet Obywatelski
EWO- Akcja Polska
30-432 Kraków
ul. Janka Szumca 16
tel/fax 12 267 46 06

Koordynator Krajowy – Jan Szczepankiewicz
Koordynator Stołeczny – Wojciech Papis
Koordynator Polonijny – Wiesław Kwaśniewski

Za: eCzas.net

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1879 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]