Członkowie WRON odzyskają wysokie emerytury

Aktualizacja: 2010-02-24 12:11 pm

Towarzysz generał Wojciech Jaruzelski znowu będzie dostawał emeryturę generalską, którą wcześniej zmniejszono mu o połowę. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją obniżenie wyższych emerytur członkom WRON. Natomiast za zgodne z konstytucją trybunał uznał odbieranie przywilejów emerytalnych oficerom służb PRL.

O uznanie całej ustawy tzw. deubekizacyjnej za niezgodną z konstytucją wnosił poseł Jan Widacki – SLD. Mówił w TK, że obniżenie emerytur UB i SB do tego poziomu to „prawnie niedopuszczalna represja”.

Według Widackiego, objęcie ustawą tych oficerów SB, którzy w 1990 r. byli pozytywnie zweryfikowani, oznacza niedotrzymanie zobowiązań wobec nich przez państwo. – Z racji zasiadania we WRON nie przysługiwały żadne dodatkowe przywileje emerytalne – twierdził.

Szef WRON gen. Wojciech Jaruzelski – sądzony za bezprawne wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r., – dostawał ponad 8 tys. zł emerytury generalskiej, co zostało zmniejszone o połowę na podstawie podważanej przez SLD ustawy.

W 2009 roku Instytut Pamięci Narodowej zapowiadał, że na podstawie ustawy deubekizacyjnej wyższe świadczenia straci około 41 tysięcy osób. Od tego roku obniżono świadczenia ok. 24 tys. świadczeniobiorcom zakładu emerytalno-rentowego MSWiA, w tym 5,7 tys. to wdowy i inni bliscy osób już nieżyjących. Ponad 7 tysięcy osób odwołało się już do sądów od decyzji o obniżce świadczeń.

W listopadzie 2009 r. prezes IPN Janusz Kurtyka ujawnił, że około 2 tysięcy funkcjonariuszy SB, których akta znajdują się w tajnym tzw. zastrzeżonym zbiorze IPN (gdzie są akta aktualne dla bezpieczeństwa państwa), nie stracą wyższych świadczeń, bo IPN nie wolno udzielać ich akt organom emerytalno-rentowym.

Mimo wszystkich rozstrzygnięć prawnych, nie do podważenia pozostaje wciąż bolesny dla polskich przemian fakt, że funkcjonariusze PRL dostają wyższe świadczenia niż zwykli emeryci, często ich ofiary. Przeciętna emerytura byłych funkcjonariuszy służb PRL wynosi teraz 2351 zł i wciąż jest wyższa niż zwykłego emeryta, który dostaje przeciętnie 1632 zł.

Za: Aspekt Polski -- [Org. tytuł: « Jednak WRON-a nie skonała »]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=18717 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]