Zmiana jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Aktualizacja: 2010-02-23 12:09 pm

Europejski Trybunał Praw Człowieka nie będzie już mógł orzekać w sprawach dotykających kwestii tradycji i kultury narodowej danego państwa członkowskiego Rady Europy. To wynik postanowienia, jakie zapadło w ub. tygodniu po spotkaniu przedstawicieli 47 państw.

Trybunał nie będzie już mógł podejmować decyzji np. w sprawie zdjęcia krzyży w szkołach i instytucjach publicznych, jak to jeszcze kilka miesięcy temu miało miejsce w przypadku Włoch.

Według watykańskiej gazety „L’Osservatore Romano”, przedstawiciele Rady spotkali się na dwudniowych rozmowach w Interlaken w Szwajcarii, by zadecydować o reformach, które mają zmienić obecną politykę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Uczestnikom spotkania, zaniepokojonym wzrastającą liczbą spraw paraliżujących prace trybunału zależało na tym, by usprawnić jego działalność i by zyskał on większą wiarygodność. Rada Europy określiła obecną sytuację trybunału jako „desperacką”. Wciąż nierozstrzygniętych pozostaje ponad 100 tys. spraw, przy czym w przypadku 90 proc. z nich nie ma podstawy prawnej do tego, by się nimi w ogóle zajmować. Praca trybunału jest paraliżowana przez samo to, że wstępnie trzeba zapoznać się ze wszystkimi wnioskami. Okazuje się, że wnoszący sprawy do trybunału w Strasburgu nie mają elementarnej wiedzy proceduralnej nt. przyjmowania przez trybunał spraw.

Podczas spotkania, na żądanie przedstawicieli litewskich i maltańskich, wrócono do kwestii krzyży. Carmelo Mifsu Bonici, minister sprawiedliwości Malty zasugerował, że trybunał „nie jest wystarczająco wrażliwy na specyfikę kulturową i tożsamość narodową” państw członkowskich, a dowodem na to jest chociażby zamieszanie jakie powstało po podjęciu kontrowersyjnej decyzji w sprawie usunięcia krzyży z włoskich szkól. 

Litewska minister spraw wewnętrznych Maris Riekstins oświadczyła, że trybunał musi tak pracować, aby zapewnić „jasne, precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe” orzeczenia dla każdego. Pani minister także skrytykowała orzeczenie w sprawie włoskiej, mówiąc, że nie spełniało ono wszystkich tych warunków.

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z listopada ub. roku potępił rząd włoski, a także przedstawiciele Watykanu, mówiąc, że trybunał nie miał prawa do orzekania w kwestii tradycji włoskiej.

3 listopada 2009 r. Trybunał w Strasburgu przychylił się do wniosku Soile Lautsi i podjął decyzją o konieczności usunięcia ze szkół symboli religijnych, w tym krzyży, by w ten sposób zapewnić wszystkim dzieciom prawo do świeckiej edukacji.

Nowa deklaracja Rady Europy „zachęca” sąd do „stosowania jednolitych i rygorystycznych kryteriów dot. przyjmowania spraw do rozpatrzenia oraz jurysdykcji…”

Środki te jednak nie przyczynią się od razu do unieważnienia listopadowej decyzji w sprawie obecności symboli religijnych w szkołach publicznych we Włoszech.

Źródło: CNA, AS

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=18681 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]