Żydzi stanowią nadreprezentatywną grupę delegatów Partii Demokratycznej

Jak wykazują najnowsze badania przeprowadzone przez żydowskie pismo Forward, Żydzi stanowią nadreprezentancyjną grupę delegatów Partii Demokratycznej. „Polityka w Ameryce stała się żydowską specjalnością, tak samo jak sztuka i prawo” – stwierdza Ira Forman, dyrektor żydowskiej organizacji wspierającej Partię Demokratyczną – National Jewish Democratic Council.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, liczba żydowskich kongresmenów zwiększa się nieustannie: gdy w 1950 roku zasiadało w Kongresie 13 Żydów, po ostatniej elekcji w 2006 roku liczba ta wzrosła do 33. W Senacie zasiada terez 13 Żydów, co stanowi największą w historii USA reprezentację tej grupy.

W Izbie Reprezentantów zasiada 435 parlamentarzystów, zatem 33 żydowskich przedstawicieli stanowi prawie 7,5% całkowitej ich liczby. Przy populacji Żydów w Stanach Zjednoczonych na poziomie 2%, mamy do czynienia z grubo ponad trzykrotną nadreprezentacją tej grupy. W Senacie wskaźnik ten jest jeszcze bardziej wyraźny: na stu senatorów, w tym trzynastu Żydów, nadreprezentacja wynosi 6 i pół raza. Ogółem, w Kongresie będzie zasiadało co najmniej 43 zadeklarowanych Żydów, co stanowi przeszło osiem procent, czyli czterokrotną nadreprezentację tej grupy ludnościowej w Stanach Zjednoczonych.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content