Żydzi stanowią nadreprezentatywną grupę delegatów Partii Demokratycznej

Aktualizacja: 2008-03-23 11:52 pm

Jak wykazują najnowsze badania przeprowadzone przez żydowskie pismo Forward, Żydzi stanowią nadreprezentancyjną grupę delegatów Partii Demokratycznej. “Polityka w Ameryce stała się żydowską specjalnością, tak samo jak sztuka i prawo” – stwierdza Ira Forman, dyrektor żydowskiej organizacji wspierającej Partię Demokratyczną – National Jewish Democratic Council.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, liczba żydowskich kongresmenów zwiększa się nieustannie: gdy w 1950 roku zasiadało w Kongresie 13 Żydów, po ostatniej elekcji w 2006 roku liczba ta wzrosła do 33. W Senacie zasiada terez 13 Żydów, co stanowi największą w historii USA reprezentację tej grupy.

W Izbie Reprezentantów zasiada 435 parlamentarzystów, zatem 33 żydowskich przedstawicieli stanowi prawie 7,5% całkowitej ich liczby. Przy populacji Żydów w Stanach Zjednoczonych na poziomie 2%, mamy do czynienia z grubo ponad trzykrotną nadreprezentacją tej grupy. W Senacie wskaźnik ten jest jeszcze bardziej wyraźny: na stu senatorów, w tym trzynastu Żydów, nadreprezentacja wynosi 6 i pół raza. Ogółem, w Kongresie będzie zasiadało co najmniej 43 zadeklarowanych Żydów, co stanowi przeszło osiem procent, czyli czterokrotną nadreprezentację tej grupy ludnościowej w Stanach Zjednoczonych.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1854 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]