Australia: Dzieci „na zamówienie” dla wszystkich. Również dla zboczeńców.

Parlament australijskiego stanu Queensland rozpoczął debatę nad projektem ustawy zezwalającej wszystkim obywatelom – bez względu na stan cywilny i orientację seksualną – na „zamówienie” dziecka poczętego in vitro. Matka-surogatka może urodzić i przekazać dziecko nie tylko małżeństwu czy parze konkubinackiej, ale każdemu: samotnemu mężczyźnie, samotnej kobiecie, parze homoseksualnej.

Gdyby ustawa została przyjęta, australijskie prawodawstwo dopuści sytuację, że dziecko będzie miało sześcioro rodziców: rodziców genetycznych, matkę-surogatkę i jej partnera oraz rodziców „zamawiających”, którzy będą tzw. rodzicami prawnymi.

Ray Campbell z Queensland Bioethics Centre (ośrodek bioetyki) stwierdził: „Ustawa uprzedmiotowi dziecko, sprowadzi je do poziomu towaru, zredukuje do poziomu ruchomości, która ma być dostarczona zamawiającemu na podstawie zawartego kontraktu.”

Kolejnym poważnym problemem etyczno-moralnym jest tzw. macierzyństwo zastępcze. Matka zastępcza (surogatka), to kobieta, która przyjmuje do swojej macicy poczęte in vitro dziecko innych ludzi. Rola matki zastępczej sprowadza się do donoszenia ciąży, urodzenia dziecka i oddania go rodzicom „zamawiającym”. Macierzyństwo zostaje sprowadzone do wykonania zamówionej usługi.

Projekt ustawy całkowicie pomija prawa dziecka. Tymczasem każde poczęte dziecko ma przyrodzone prawo do rozwoju prenatalnego i urodzenia przez matkę biologiczną oraz do wychowania przez swoich własnych rodziców biologicznych. Rodzicielstwo (macierzyństwo i ojcostwo to jedna z podstawowych relacji w rodzinie. Świadomość od kogo pochodzę bezpośrednio, jest dla każdego człowieka niezwykle istotna – silnie wpływa na postawę wobec samego siebie i wobec otaczającej rzeczywistości.

[Za: Catholic Culture – 09.02.2010 r. via SPUC – 10.02.2010 r.]

Za: HLI-Polska | http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1284 |HLI News : Dzieci dla wszystkich

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content