Francja: renesans nabożeństw Drogi Krzyżowej

Aktualizacja: 2008-03-19 12:18 pm

W Wielki Piątek ulicami Paryża przejdą tysiące katolików. Będą oni uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, upamiętniających mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Przez szereg lat, w Paryżu odbywały się tylko 2 tego typu nabożeństwa. Od 2000 r. roku ich liczba systematycznie wzrasta. W ten Wielki Piątek odbędzie się 19 procesji ulicami miasta.

Jeszcze 8 lat temu w stolicy Francji odbywały się tylko dwie publiczne procesje Drogi Krzyżowej – na Montmartrze i na Polach Elizejskich. Od 8 lat liczba tych nabożeństw systematycznie wzrasta. We wszystkich parafiach, wczesnym popołudniem katolicy będą wspominali Mękę Pańską w nabożeństwach, których tradycja sięga korzeniami do czasów Średniowiecza. Wiele parafii łączy się w obchodzeniu tej uroczystości – przechodząc z jednego kościoła do drugiego.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1835 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]