Amerykańska sieć sklepów dla dzieci Toy R Us sprzedaje grę okultystyczną

Po raz kolejny amerykańskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji Rodziny i Własności zainicjowało akcję protestacyjną. Tym razem sprzeciwia się sprzedaży przez sieć sklepów z zabawkami Toy R Us znanej gry okultystycznej Glow-in-the-Dark Ouija Board, polecanej dzieciom w wieku od 8 do 14 lat.

Tablica Ouija jest przyrządem służącym do komunikowania się z duchami podczas seansów spirytystycznych. „Od dawna wiadomo, że zabawa taką tablicą – zauważają organizatorzy protestu – jest jednym z niebezpiecznych sposobów otwarcia się na okultyzm”. W świetle tych faktów amerykańskie TFP prosi, by przesyłać drogą elektroniczną protesty do szefa sieci sklepów Toys R Us – Geralda L. Storcha i domagać się od niego wycofania ze sprzedaży tego typu gier. (Podpisz i wyślij petycję)

Zarówno amerykański egzorcysta ks. Gary Thomas jak i ks. Thomas Euteneur, prezes organizacji Human Life International podkreślają, że aby doszło do opętania dana osoba musi otworzyć się na działanie sił zła, na okultyzm. Może się tak stać przykładowo poprzez używanie tablicy Ouija, bądź stosowanie innych okultystycznych praktyk.

Ludzie sądzą, że tablice Ouija są nieszkodliwe. To nieprawda, ponieważ ci, którzy ich używają zaczynają wchodzić w sferę wykraczającą poza naukę, poza fizyczną naturę ludzkiej egzystencji – mówi ks. Gary Thomas.

Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, co do rzeczywistego kontaktu z duchami za pomocą takich tablic, to wystarczy, że zapozna się z komentarzami użytkowników tej gry, znajdującymi się na stronie internetowej sklepu Toys R Us.

Inicjatorzy protestu piszą: „Użytkownicy gry często używają słów »przerażająca«, »niebezpieczna«, »ostrożnie«. Wielu zauważa, że tablica wcale nie jest zwykłą planszą lecz narzędziem i w sposób wyraźny komunikowali się z duchami, podczas używania tej »zabawki«”.

Amerykańskie TFP podkreśla, że już i tak bez tablic Ouija obecnych na półkach sklepów Toys R Us , dzieci cierpią z powodu zbyt dużego wpływu okultyzmu na społeczeństwo.

Źródło: TFP.org, AS

Poniżej tekst na temat egzorcyzmów,  opublikowany na portalu California Catholic Daily:

Egzorcyzm powraca

Do dziennika „California Catholic Daily” 8 lipca ub. roku została dołączona książka pt.: „The Rite: The making of a Modern exorcist” autorstwa Matta Baglio. Książka ta opisuje pracę i stosowane przez ks. Gary’ego Thomasa egzorcyzmy w okręgu Bay Area w Kalifornii. W 2005 r. ks. Thomas został oddelegowany do Rzymu przez bp Patricka McGratha z diecezji San Jose, aby tam pod czujnym okiem egzorcysty, ojca kapucyna Carmine De Fillippis pobierać nauki. W czasie swojej praktyki w Rzymie ks. Thomas był świadkiem 80 egzorcyzmów.

W artykule pisma „Catholic San Francisco” możemy przeczytać m.in.: „Tym co odróżnia egzorcystów od kapłanów, którzy są sceptycznie nastawieni do tej posługi, może być biblijna wiara w fizyczną obecność zła i moc modlitwy oraz sakramentów, które to zło mogą przezwyciężyć”.

Sceptyczne nastawienie nie jest czymś charakterystycznym tylko dla Stanów Zjednoczonych. 14 lipca 2009 r. kard. Norberto Rivera Carreara, arcybiskup Mexico City, zwracając się do zgromadzonych na specjalnej konferencji egzorcystów ostrzegł, że „istnienie szatana musi być uznane za fakt, ale nie należy ani przesadzać, ani też minimalizować jego działania, nie popadając w sceptycyzm lub łatwowierność posuniętą do skrajności”.

Po powrocie do USA ks. Thomas odprawiał egzorcyzmy w pięciu przypadkach, dwa z nich wciąż są kontynuowane. Zanim Kościół wyrazi zgodę na przeprowadzenie egzorcyzmu, trwa procedura rozeznawania innych przyczyn cierpienia danej osoby, które muszą być wykluczone, aby egzorcyzm mógł się odbyć. Zespół ks. Thomasa składa się z psychologa, psychiatry, lekarza, jak również z drugiego duchownego. – Po okresie rozeznania – mówi egzorcysta ks. Thomas Euteneuer z organizacji Human Life International – sporządza się raport dla diecezji, a następnie biskup wydaje zezwolenie na przeprowadzenie egzorcyzmu.

Obaj duchowni zgadzają się, że aby doszło do opętania „drzwi muszą zostać otwarte”. To otwarcie może być mimowolne. Takie otwarcie dokonuje się poprzez używanie tablic Ouija (wykorzystywanych w seansach spirytystycznych), bądź też stosowanie innych praktyk okultystycznych. Obaj zgadzają się, że wykorzystywanie seksualne, przemoc, korzystanie z pornografii mogą spowodować rany duchowe poprzez które coś innego – niekoniecznie mające postać fizyczną – może się zakraść do duszy człowieka. Ks. Thomas mówi: – Ludzie sądzą, że tablice Ouija są nieszkodliwe. To nieprawda, ponieważ ci, którzy ich używają zaczynają wchodzić w sferę wykraczającą poza naukę, poza fizyczną naturę ludzkiej egzystencji.

Dla ks. Euteneuera niektóre konsekwencje otwarcia się na działanie zła są aż nazbyt widoczne. Uważa on, że demoniczna obecność jest wyraźnie widoczna w „branży aborcyjnej”.

Aborcja jest branżą demoniczną – mówi gazecie „The Philadelphia Bulletin” ks. Euteneuer. – Aborcja jest ofiarą krwi złożoną szatanowi z niewinnej krwi dziecka. Kliniki są niczym świątynie, lekarze – niczym kapłani, a stół operacyjny jest ich ołtarzem. Jest to zrytualizowana ofiara. Mają oni swój dogmat o prawie do wyboru, hierarchię zw. Planowanym Rodzicielstwem i aniołów stróżów w postaci policji, która cię zaaresztuje, jeśli spróbujesz ich powstrzymać – stwierdza kapłan.

Obaj duchowni przestrzegają przed pop-kulturowym niezrozumieniem rytuału egzorcyzmu: – Diabeł nie ma aż takiej władzy, jaką możemy oglądać w filmach – mówi ks. Euteneuer – Nie może on mieć w posiadaniu określoną osobę przez długi okres. Filmy gloryfikują jego moc.

Ks. Thomas mówi: – Zawsze powtarzam ludziom, że jeśli mają bogate życie duchowe i są blisko Boga, nie mają się czego obawiać. Co jednak nie znaczy, że nie są oni narażeni na tego rodzaju pokusy.

Egzorcyzm jest ważną posługą duszpasterską. Jednak Spowiedź św. jest znacznie ważniejsza, ponieważ w tym sakramencie zostają odpuszczone grzechy, które mogą być przyczyną opętania.

Tłum. Agnieszka Stelmach
Źródło: California Catholic Daily

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4817,8,0,1,I,informacje.html

Skip to content