Sąd zakazał polskiego nazewnictwa ulic na Wileńszczyźnie

Aktualizacja: 2008-03-18 10:17 am

Sąd na Litwie zakazał używania języka polskiego w nazewnictwie ulic na Wileńszczyźnie. Sąd nakazał dyrektorowi administracji samorządu rejonu wileńskiego usunięcie napisów w języku polskim w ciągu miesiąca. Administracja rejonu zamierza odwołać się od decyzji Sądu Okręgowego w Sądzie Najwyższym.

Polskie tablice z nazwami ulic w sądzie zaskarżył przedstawiciel rządu na Okręg Wileński Jurgis Jurkewiczius .Sprawa dotyczy nazw kilku ulic w podwileńskich miejscowościach Mejszagoła, Rzsza, Czerwony Dwór i Niemenczyn. Ale tablice z nazwami ulic w języku polskim można znależć prawie w każdej miejscowości na Wileńszczyżnie, gdzie mieszkają litewscy Polacy. Coraz częściej mieszkańcy sami zamieszczają obok litewskich nazw tablice z nazwami polskimi.

Prezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski zaapelował do rządu o zwolnienie Jurgisa Jurkevicziusa ze stanowiska przestawiciela rządu na powiat. Polska partia na Litwie rozpoczęła też zbiórkę pieniędzy na na pokrycie kar pieniężnych dla urzędników, którzy nie wykonują poleceń przedstawiciela rządu i nie usuwają tablic z nazwami po polsku.

Państwowa Inspekcja Językowa nałożyła grzywnę na dyrektora administracji samorządu solecznickiego za pisanie nazw ulic w języku polskim.
W rejonie solecznickim i Wileńskim 70 proc. mieszkańców stanowią mniejszości narodowe – głównie Polacy. 

IAR/GJ

Za: prawy.pl

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1819 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]