Kalifornia: zakaz nauczania domowego

Aktualizacja: 2008-03-14 9:10 am
Rodzice prawie 200 tys. dzieci nauczanych w domu w stanie Kalifornia dowiedzieli się ostatnio, że będą musieli zrezygnować z tej metody edukacji. 28 lutego b.r. sędzia H. Walter Croskey z sądu apelacyjnego w Los Angeles postanowił, że dzieci w wieku od 6 do 18 lat mogą być nauczane jedynie przez wykwalifikowanych nauczycieli w szkołach publicznych lub prywatnych, ewentualnie w domu przez rodziców, jednak tylko wtedy, gdy posiadają oni wykształcenie pedagogiczne, uprawniające do nauczania w szkołach – informuje gazeta „The Time”.

Sędzia Croskey oświadczył, że zgodnie z postanowieniami przepisów dotyczących edukacji rodzice nie mają konstytucyjnego prawa do nauczania dzieci w systemie domowym. Sędzia dodał, że jeśli nauczanie takie będzie prowadzone przez osoby, które nie posiadają uprawnień nauczycielskich będą one karane.

Jak donosi „The Time” decyzja ta wywołała wielkie niezadowolenie wśród zwolenników edukacji domowej. – Rodzice nie powinni być karani za działanie w najlepszym interesie swoich dzieci. To oburzające postanowienie sądu musi być unieważnione, a skoro sądy nie bronią praw rodziców, zatem musimy zrobić to my jako reprezentanci wyborców – oświadczył gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger.

Sprawa pojawiła się w związku ze skargą złożoną w wydziale oświaty, zajmującym się sprawami rodzinnymi przez jedno z ośmiu dzieci Philipa i Mary Longów. Ich syn poskarżył się na złe traktowanie i zaniedbywanie. Urzędnicy ustalili, że dzieci były nauczane w systemie domowym przez nieposiadającą wystarczającego wykształcenia pedagogicznego matkę, tymczasem oficjalne dane wskazywały na to, że dzieci są wciągnięte na listę w prywatnej szkole Sunland Christian School. Urzędnicy zwrócili się do sądu, aby ten nakazał, by dzieci chodziły do szkoły publicznej. Sąd dla nieletnich postanowił, że rodzina Longów ma konstytucyjne prawo do nauczania dzieci w systemie domowym. Wówczas to departament zajmujący się sprawami dzieci i rodziny odwołał się od tej decyzji.

Od lat stan Kalifornia zezwala rodzicom na nauczanie własnych dzieci w domu pod warunkiem, że wypełnią oni dokumenty, pozwalające na stworzenie prywatnej szkoły i wynajmą wykwalifikowanego nauczyciela. Obecna decyzja sędziego stanowi, że władze stanowe zabraniają na jakąkolwiek formę nauczania w domu, z wyjątkiem sytuacji, w której to rodzice jako wykwalifikowani nauczyciele mogą nauczać wyłącznie własne dzieci. Dotychczasowe praktyki, zdaniem sędziego były nielegalne. Od decyzji tej przysługuje apelacja do Sądu Najwyższego.

Ruch związany z nauczaniem domowym w USA rozwinął się na większą skalę w latach 80., kiedy to 50 tys. dzieci uczyło się w domach. Obecnie trudno oszacować ile ich jest, gdyż dane dotyczące tej formy edukacji są różne. Według Departamentu Edukacji jest ich około 850 tys. (2001 r.), natomiast organizacje promujące nauczanie domowe mówią o prawie 2,5 miliona dzieci i młodzieży.

Edukacja domowa (ang. homeschooling) jest popularna w krajach anglosaskich (USA, Kanada, Wielka Brytania). Prowadzone w tych krajach badania wykazują, iż dzieci uczone w domu osiągają lepsze wyniki w nauce niż ich rówieśnicy uczęszczający do szkół.

W Polsce prawo pozwala na uczenie dziecka w domu, za zgodą dyrektora szkoły, w której obwodzie zamieszkuje dziecko. Umiejętności dziecka sprawdza się za pomocą specjalnych testów dwa razy do roku. Od ich wyników uzależnia się wydanie pozwolenia na dalsze nauczanie domowe.

Źródło: “The Time”, AS

Za: PiotrSkarga.pl

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1796 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]