USA: Wyznawcy pogańskiej religii Wicca będą mieli swoją “kaplicę” w jednostce wojskowej

Aktualizacja: 2010-02-2 12:36 pm

Elitarna wyższa szkoła wojskowa sił powietrznych Stanów Zjednoczonych – The U.S. Air Force Academy, w Colorado Springs w stanie Kolorado, przygotowuje na terenie jednostki wojskowej specjalną “kaplicę” dla wyznawców religii i ruchów neopogańskich Wicca i Druidyzmu.

W ceremonii przewidzianej na 10 marca br. „poświęcony” zostanie kamień na wydzielonym wzgórzu na terenie bazy wojskowej. Jeden z wyznawców „religii Ziemii”, sierżant Brandon Longcrier, który zabiegał o kaplicę dla „dyskryminowanych” pogan powiedział, że gdy w 2006 roku przyjechał do jednostki, „kadeci ‘religii Ziemii’ nie mieli swojego miejsca [lecz] przy 100 procentowym poparciu biura kapelana wojskowego, nie było żadnych przeszkód w stworzeniu ‘magicznego koła’”. Symbolem religii Wicca  jest pentagram wpisany w koło, przypominający Gwiazdę Dawida.

Na terenie jednostki sił powietrznych znajdują się miejsca modłów dla protestantów, muzułmanów, buddystów oraz kaplica katolicka. Jak można sądzić z wypowiedzi reprezentanta pogańskiego, wobec projektu wybudowania „kaplicy” dla wyznawców Wicca, nie było sprzeciwu ze strony biura kapelana, czyli również ze strony wojskowego kapelana katolickiego.

We wrześniu 1986 roku Federalny Sąd Apelacyjny uznał, że Wicca jest religią chronioną przez Konstytucję USA.

W wyniku porozumienia pomiędzy Urzędem ds. weteranów wojennych Departamentu Obrony USA oraz wyznawcami neopogańskiej religii Wicca, zawartego 23 kwietnia 2007 roku, na cmentarzach należących do rządu Stanów Zjednoczonych mogą być umieszczane symbole tej religii. Departament U.S. Department of Veterans Affairs uznał symbole Wicca i dopisał je na listę 38 dozwolonych znaków, które od tej pory mogą być umieszczone na nagrobkach poległych żołnierzy.

Religia i ruch neopogański Wicca jest niebezpiecznym zjawiskiem kultowym o korzeniach i zasadach satanistycznych. Wobec dechrystianizacji społeczeństw zachodnich, pustkę religijno-moralną zastępują różnego rodzaju ruchy, najczęściej o podłożu pogańsko-satanistycznym.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie AirForce Times
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=17798 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]