Prezydent uroczyście nadał obywatelstwo czternastu osobom, które utraciły je w marcu 1968 roku

Aktualizacja: 2008-03-7 9:40 pm

Prezydent Lech Kaczyński uroczyście nadał obywatelstwa polskie czternastu osobom, które utraciły je w marcu 1968 roku. Jak tłumaczył, był to symboliczny znak, gdyż takich nadań powinno wiele więcej.

W marcu 1968 roku po kampanii nienawiści tysiące Polaków żydowskiego pochodzenia musiały opuścić kraj. Miało to związek ze zmianami wewnątrz kierownictwa władz PZPR. Podczas dzisiejszej uroczystości prezydent zwrócił uwagę na to, że znakomita większość pozbawionych w tym czasie obywatelstwa osób była związana z Polską. Jak mówił, zdarzało się, że deportowani “nie mieli nawet pełnej świadomości ze związku z narodem żydowskim”.

Lech Kaczyński zapowiedział też, że jest gotów przyjmować wnioski, które nie mają postaci wniosku o obywatelstwo, tylko zgody na przyjęcie obywatelstwa. Jak tłumaczy, jest to najprostsze i nieuderzające w interesy Polski rozwiązanie. 

IAR/GJ

Za: prawy.pl

Prezydent uroczyście nadał obywatelstwo czternastu osobom, które utraciły je w marcu 1968 roku

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1775 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]