LOsservatore Romano: kryzys sakramentu pokuty we Włoszech

Aktualizacja: 2008-03-6 8:45 am

30 procent włoskich katolików nie uważa za niezbędną obecności kapłanów w konfesjonale, 10 procent twierdzi, że stanowi ona przeszkodę w osobistym dialogu z Bogiem, a 20 procent ma trudności z mówieniem z kimś obcym o swoich grzechach. Dane cytowane przez „L’Osservatore Romano”, komentuje na łamach watykańskiego dziennika biskup Gianfranco Girotti, pełniący obowiązki Penitencjarza większego.

Zdaniem hierarchy świadczą one o „poważnym kryzysie sakramentu pokuty” we Włoszech. Przełamaniu tego kryzysu służyć ma specjalny kurs dla spowiedników, zorganizowany przez Penitencjarię Apostolską zajmującą się odpustami w Kościele katolickim.

Na szczególną troskę ze strony spowiednika zasługują „specjalne kategorie penitentów”, jak osoby rozwiedzione, pary żyjące w wolnym związku i homoseksualiści. „Dla nich spowiednik powinien być naprawdę «sprawiedliwym sędzią i dobrym lekarzem duszy», gdyż dla wielu z nich nadmierna surowość okazuje się często zgubna” – napisał bp Girotti. W tym samym tekście podejmuje on kwestię „zjawisk diabolicznych czy mistycznych rzekomo nadprzyrodzonych”, radząc w podobnych przypadkach pomoc egzorcysty.

Penitencjaria Apostolska zajmuje się – najogólniej mówiąc – odpustami w Kościele katolickim: ich udzielaniem i korzystaniem z nich, z wyjątkiem tych spraw, które leżą w kompetencji Kongregacji Nauki Wiary, tzn. badania zgodności odpustów z nauczaniem Kościoła na ten temat.

Penitencjaria jako urząd powstała w 1917 r., a jej kompetencje i zadania uściśliła konstytucja apostolska “Pastor Bonus” Jana Pawła II z 28 czerwca 1988 r., reformująca Kurię Rzymską.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1766 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]