LOsservatore Romano: kryzys sakramentu pokuty we Włoszech

30 procent włoskich katolików nie uważa za niezbędną obecności kapłanów w konfesjonale, 10 procent twierdzi, że stanowi ona przeszkodę w osobistym dialogu z Bogiem, a 20 procent ma trudności z mówieniem z kimś obcym o swoich grzechach. Dane cytowane przez „L’Osservatore Romano”, komentuje na łamach watykańskiego dziennika biskup Gianfranco Girotti, pełniący obowiązki Penitencjarza większego.

Zdaniem hierarchy świadczą one o „poważnym kryzysie sakramentu pokuty” we Włoszech. Przełamaniu tego kryzysu służyć ma specjalny kurs dla spowiedników, zorganizowany przez Penitencjarię Apostolską zajmującą się odpustami w Kościele katolickim.

Na szczególną troskę ze strony spowiednika zasługują „specjalne kategorie penitentów”, jak osoby rozwiedzione, pary żyjące w wolnym związku i homoseksualiści. „Dla nich spowiednik powinien być naprawdę «sprawiedliwym sędzią i dobrym lekarzem duszy», gdyż dla wielu z nich nadmierna surowość okazuje się często zgubna” – napisał bp Girotti. W tym samym tekście podejmuje on kwestię „zjawisk diabolicznych czy mistycznych rzekomo nadprzyrodzonych”, radząc w podobnych przypadkach pomoc egzorcysty.

Penitencjaria Apostolska zajmuje się – najogólniej mówiąc – odpustami w Kościele katolickim: ich udzielaniem i korzystaniem z nich, z wyjątkiem tych spraw, które leżą w kompetencji Kongregacji Nauki Wiary, tzn. badania zgodności odpustów z nauczaniem Kościoła na ten temat.

Penitencjaria jako urząd powstała w 1917 r., a jej kompetencje i zadania uściśliła konstytucja apostolska „Pastor Bonus” Jana Pawła II z 28 czerwca 1988 r., reformująca Kurię Rzymską.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content