Likwidacja Gońca Kresowego

Aktualizacja: 2010-01-21 8:44 am

Mniejszość ukraińska w Polsce ma w TVP swój program “Telenowyny”, finansowany z pieniędzy polskiego podatnika. Mniejszość polska na Ukrainie nie ma żadnego. Co więcej, nowe władze TVP podjęły decyzję o likwidacji programu “Goniec Kresowy”, poruszającego problemy Polaków zza Buga. Jest to jeden z wielu efektów polskiej polityki zagranicznej, polegającej na kłamianiu się “czapką do ziemi” nacjonalistom spod znaku Juszczenki i Tymoszenko. Strach pomyśleć, co będzie w naszym kraju, gdyby ta ostatnia wygrała wybory.

Poniżej protest organizacji kresowych, wysłane pod koniec zeszłego roku. Szerzej napiszę o tym w “Gazecie Polskiej”.

Szanowny Pan Tomasz Szatkowski p.o. Prezesa TVP S.A.

Od września 2009 roku pojawił się w ramówce TVP „Goniec Kresowy” – cykliczny program dotyczący historii i kultury ziem wschodnich I i II Rzeczpospolitej nie należących obecnie do Polski. Nadawany on jest w programie pierwszym w każdy poniedziałek o godz. 11:30 i powtarzany w TV Polonia w sobotę o 9:05 i w poniedziałek o 16:10. Jego autorka – Pani Ewa Szakalicka jest osobą znakomicie orientującą się w poruszanych w programie zagadnieniach. Cieszy się Ona także zaufaniem naszych środowisk. Na pojawienie się w telewizji publicznej takiego programu środowiska zainteresowane Kresami, w tym nasza Federacja, oczekiwały długo. Dawaliśmy temu wyraz w kontaktach z władzami TVP. Z satysfakcją przyjęliśmy, że władze telewizji w końcu zareagowały na nasze postulaty i program tego typu się pojawił. Niewątpliwie dawał on szansę Polakom na poznanie istotnego fragmentu naszej historii i naszej kultury.

Niestety nasza satysfakcja nie trwała długo. Dowiadujemy się mianowicie, że od stycznia przyszłego roku „Goniec Kresowy” nie będzie już nadawany. Źadne merytoryczne powody decyzji o likwidacji programu, podjęte zaledwie po dwóch miesiącach jego obecności na antenie, nie zostały podane, ani twórcom programu ani opinii publicznej. Nic nam nie wiadomo, by decyzja ta poprzedzona została jakimikolwiek badaniami dotyczącymi popularności tego programu. Jest to więc przykład wyraźnego lekceważenia przez nowe władze TVP telewidzów, a płatników abonamentu w szczególności. Protestując przeciwko samej decyzji o likwidacji „Gońca Kresowego” jak i przeciwko pokątnemu trybowi jej podjęcia, wzywamy Pana Prezesa do cofnięcia tej, bulwersującej nas, decyzji.

Z poważaniem

za PREZYDIUM RADY NACZELNEJ FEDERACJI ORGANIZACJI KRESOWYCH

WICEPRZEWODNICZĄCY ADAM CHAJEWSKI

Federacja Organizacji Kresowych REGON: 011060887 nr KRS: 0000276771

Siedziba: Adres do korespondencji Krakowskie Przedmieście 64; 00-322 Warszawa Adam Chajewski


Wilno, 19 listopada 2009 r.

Sz. P. Tomasz Szatkowski, p.o. Prezesa TVP S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

do Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie dotarła wiadomość, że od stycznia roku 2010 z ramówki Programu 1. Telewizji Polskiej usunięty zostanie program Pani redaktor Ewy Szakalickiej „Goniec Kresowy”. Uważamy, że ww. program niesie Polakom na całym świecie, najbardziej aktualne wiadomości o Polakach za wschodnią granicą Macierzy. Ta informacja po raz pierwszy docierała także do widzów na antenie ogólnopolskiej.

Dzięki temu programowi Polonia i Polacy za granicą oraz w Kraju mają okazję dowiedzieć się o istnieniu i działalności wielu polskich placówek kulturalnych i oświatowych, w tym również o naszym teatrze. Tworzone przez Panią redaktor programy i audycje cieszą się powodzeniem wśród środowiska polskiego Wilna i Wileńszczyzny oraz dają motywację młodym Polakom do rozwoju twórczości w swoich dziedzinach, tym właśnie wzmacniając swoje przywiązanie do Narodu Polskiego.

Zauważamy także tendencję w mediach do promocji twórczości Polaków na emigracji, odsuwając na plan drugi działania artystyczne Polaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, a przecież wiadomo, że takie miasta jak Wilno czy Lwów przez długie wieki były kolebką kultury polskiej. Bardzo nam przykro, że w planie jest usunięcie programu niosącego informację o Polakach z tych terenów.

Pokładając wszelkie nadzieje w Pana dobrych chęciach i wyrozumiałości życzymy Telewizji Polskiej, żeby takie programy jak „Goniec Kresowy” były stałymi pozycjami na antenach TVP S.A.

Łącząc wyrazy szacunku,

Dyrektor Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie.

Lila Kiejzik

Do wiadomości:Wojciech Hoflik dyrektor Programu 1. TVP S.A

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=17529 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]