Oświadczenie dr. Sławomira Cenckiewicza ws kłamstwa “Nowego Dziennika”

Aktualizacja: 2010-01-16 11:46 am

Polecamy uwadze list wystosowany przez dr. Sławomira Cenckiewicza do prezydenta “Nowego Dziennika”, pisma będącego swoistą repliką zakłamanej Gazety Wyborczej, lecz skierowanego dla Polonii.

Pan Tadeusz A. Kondratowicz

President, Treasurer
“Nowy Dziennik”
Nowy Jork

Szanowny Panie Redaktorze,

W wydaniu internetowym “Nowego Dziennika” z 8 stycznia br. (oraz zapewne również w wydaniu papierowym gazety) ukazal sie wywiad Andrzeja Dobrowolskiego z prezesem IPN Januszem Kurtyką zatytulowany “Odklamywanie historii”.

W jednym z pytań red. A. Dobrowolskiego znalazły się słowa, które nie tylko w nieprawdziwy sposób przybliżają rzekomo moje poglądy na temat przeszłości Polonii amerykańskiej, ale również naruszają moje dobre imię. Chodzi o następujący fragment: “Znamy tutaj, w Stanach,  IPN głównie z kontaktów ze Sławomirem Cenckiewiczem, który wygłaszał jeszcze przed przeprowadzeniem badań kontrowersyjne jak na naukowca opinie, że np. co drugi człowiek w Polonii był współpracownikiem czy kolaborantem. Zważywszy, że połowa to dzieci, wyglądało na to, że współpracownikiem bezpieki był, w jego przekonaniu, w istocie każdy z nas. Za kolaborantów uważał nawet ludzi tylko dlatego, że jeździli do Polski czy chodzili na występy Mazowsza”.

Oświadczam, że nigdy, ani w wystąpieniach publicznych, ani w publikacjach popularnych czy naukowych, nie twierdziłem, że “co drugi człowiek w Polonii był współpracownikiem czy kolaborantem”, ani też nie uważam za “kolaborantów” “ludzi tylko dlatego, że jeździli do Polski czy chodzili na występy Mazowsza”.

Jeśli red. A. Dobrowolski wysuwa tego typu zarzuty pod moim adresem to powinien je precyzyjniej formułować, najlepiej odwołując się do dokładnych cytatów z moich wystąpień i publikacji. Zapisy video z niektórych z moich spotkań z Polonią są dostępne w Internecie. Przypominam także, że moje różne publikacje na temat Polonii są ogólnie dostępne (chociażby w bibliotece Instytutu Pilsudskiego w Nowym Jorku czy SWAP), a niektóre z nich w formie popularnej ogłaszałem na łamach “Nowego Dziennika” (w okresie kiedy redaktorem naczelnym pisma był M. Wierzyński). W żadnej z nich nie znajdziemy poglądów, które przypisał mi red. A. Dobrowolski.

W związku z powyższym, domagam się opublikowania niniejszego listu na łamach “Nowego Dziennika” i przeprosin ze strony red. A. Dobrowolskiego. W innym wypadku będę zmuszony dochodzić swoich praw przed sądem.

Z poważaniem
dr Sławomir Cenckiewicz
Gdynia, 11 I 2010 r.

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=17395 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]