PO przeciw wywieszaniu polskiej flagi państwowej


Senat odrzucił nowelizację ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej zalecającą wywieszanie flag państwowych z okazji świąt i rocznic narodowych. Przeciwni projektowi byli senatorowie PO.

Projekt nowelizacji, autorstwa PiS, zalecał wywieszanie biało-czerwonej flagi na budynkach mieszkalnych oraz siedzibach firm z okazji świąt i rocznic państwowych. W pierwotnym projekcie zapisano nawet wprowadzenie takiego obowiązku. Zmianę polegającą na odejściu od tego zapisu na rzecz wprowadzenia jedynie zalecenia wywieszania flagi rekomendowała posłom sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Sejm uchwalił nowelizację tej ustawy 19 listopada i projekt skierowano do Senatu. – Ustawa budziła wątpliwości prawne. Chodziło o to, że miał się w niej znaleźć zapis: „zaleca się”. Była pewna zgoda, żeby popracować nad tym i zmienić tak sformułowanie, aby miało formę bardziej prawną. Zdecydowanie byliśmy za tym, żeby kontynuować prace – informuje senator Władysław Dajczak (PiS) z senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Senatorowie opozycji głosowali przeciwko odrzuceniu projektu na posiedzeniu komisji, ale zostali przegłosowani przez senatorów PO. – I takie negatywne sprawozdanie zostało zaprezentowane w Senacie – podkreśla Dajczak.
Na efekty takiego stanowiska komisji nie trzeba było długo czekać. Parlamentarzyści PO przegłosowali odrzucenie projektu ustawy. Wniosek poparły 53 osoby, przeciwko było 36, jeden senator wstrzymał się od głosu. – Niedobrze się stało, bo można było popracować nad tym, aby faktycznie znaleźć rozwiązanie, które naprawdę w jakiś sposób mobilizowałoby Polaków do tego, żeby nasza biało-czerwona flaga stała się symbolem, z którego wszyscy są dumni – komentuje senator Dajczak.

Jacek Dytkowski

Za: Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 19-20 grudnia 2009, Nr 297 (3618) | http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20091219&typ=po&id=po82.txt | PO przeciw fladze

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content