„Żydowski etos” czyli szkoła dla wybranych

Rzecznik Praw Obywatelskich w Liverpoolu określił politykę administracyjną jednej ze szkół, prowadzonych przez społeczność żydowską, jako „całkowicie wadliwą” po tym jak odmówiła przyjęcia czteroletniej chrześcijańskiej dziewczynki.

Mike Roberts chciał zapisać swoją córkę Charlotte do The King David Primary School, szkoły prowadzonej przez żydowską społeczność w Liverpoolu. Charlotte jako chrześcijanka nie spełniła dwóch kryteriów stawianych uczniom przy przyjęciu do szkoły – nie była Żydówką oraz nie miała rodzeństwa w tej szkole. Z tego powodu została zakwalifikowana do „3” kategorii, w której znajdują się „dzieci z rodzin nieżydowskich, posiadające moralne i/lub religijne podstawy, które nie stoją w konflikcie z żydowskim etosem szkoły”.

Po odrzuceniu kandydatury swojej córki Roberts odwołał się od decyzji władz szkoły, ale została ona również odrzucona. W sprawę został zaangażowany mediator, który nakazał aby Charlotte została przyjęta do szkoły w przeciwnym razie szkoła powinna zapłacić 250 funtów rekompensaty. Szkoła nie spełniła żadnego z nakazów mediatora.
Anne Seex – lokalny Rzecznik Praw Obywatelskich wszczęła postępowanie w wyniku którego stwierdziłą, że polityka administracyjna szkoły jest wadliwa, jednak ani szkoła ani lokalne władze nie potrafią jednoznacznie uzasadnić powodu odrzucenia córki Robertsa. Ponadto dodała, że polityka szkoły w stosunku do osób kategorii „3” nie była „obiektywna, jasna i sprawiedliwa”. Jednocześnie Anne Seex wezwała władze szkoły do zmiany prowadzonej praktyki przyjmowania uczniów a także do usprawnienia drogi odwoławczej.

Mike Roberts ostatecznie zapisał swoją córkę do innej szkoły jednocześnie nazwał proces przyjęcia do szkoły The King David jako „farsę”. „Pomimo stwierdzenia przez rzecznika praw obywatelskich, że polityka szkoły jest wadliwa jej władze nadal twierdzą, że mają prawo do nieprzyjęcia mojej córki” – dodał Roberts.

Oprac. TP na podst. Daily Telegraph

Za: InfoPatria.pl

 

ZOB. RÓWNIEż:

 

Skip to content