Holandia: Propagowanie homoseksualizmu w szkołach „żywotnym celem”

Według holenderskiego parlamentarzysty Borisa van der Ham z liberalnej partii Demokraci 66, rząd powinien nakazać wszystkim szkołom, w tym również szkołom wyznaniowym, włączenie problematyki homoseksualizmu do podstawy programowej edukacji seksualnej na każdym etapie nauczania.

„Zbyt wiele dzieci jest wychowywanych w homofonicznej moralności” – twierdzi van der Ham. „Chociaż częściej zdarza się to w rodzinach imigrantów, to również rodziny holenderskie, szczególnie na wsi, mają takie uprzedzenia. Szkoła powinna to korygować.”

Wypowiedź liberalnego posła była związana z krótka debatą nad otrzymanym przez holenderskie Stany Generalne listem od sześciu organizacji promujących homoseksualizm. We wspólnym liście domagają się one włączenia zagadnienia homoseksualizmu do obowiązkowych programów nauczania.

Według Radia Niderlandy, w samym Amsterdamie, w 82 proc. szkół nauczyciele nie omawiają na lekcjach problematyki homoseksualizmu. Van der Ham uważa, że nie można tego tolerować. Jednocześnie zaprzecza, że jego propozycja narusza wolność edukacji religijnej, którą gwarantuje art. 23. konstytucji. „Szkoły są wolne co do metody i formy prowadzenia zajęć lekcyjnych, ale muszą realizować żywotne cele”. Tym „żywotnym celem” jest dla Borisa van der Ham propagowanie homoseksualizmu.

[Za: LifeSiteNews (J. Tillman) – 11.12.2009 r.]

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content