Przegrupowania w szeregach komunistów: „Trybuna” vel „Trybuna Ludu” przestaje się ukazywać

W przeddzień żydowskiego święta Chanuka oraz w na dwa dni przed wielką datą 13 grudnia – tak umiłowanej przez redaktorów pisma rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 1981 oraz rocznicy podpisania Traktatu Lizbońskiego 2007 – przestaje się ukazywać dziennik „Trybuna”, ideowy spadkobierca „Trybuny Ludu”, głównego organu propagandowego „Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” – PZPR, komunistycznej partii sprawującej władzę okupacyjną w Polsce.

Pismo zaczęło ukazywać się od 1948 roku, a w szczytowych latach propagandy gierkowskiej wydawane było w dziennym nakładzie 1,5 milona egzemplarzy. Nakładu tego nie pobiła nawet „Gazeta Wyborcza”,  wcielenie propagandowe tzw. niepodległej Polski, która w chwilach swojej popularności rozprowadzana była wśród zmanipulowanej i zidiociałej części społeczeństwa polskiego w nakładzie miliona egzemplarzy.

Pierwszym redaktorem naczelnym „Trybuny Ludu” był Leon Kasman, żydowski działacz komunistyczny, więziony przed wojną za antyspołeczną działalność wywrotową, działacz sowieckiego Kominternu, przerzucony do Polski z zadaniem prowadzenia rewolucyjnej działalności. Kolejnym redaktorami naczelnymi byli inni Żydzi oraz działacze komunistyczni. Według tego klucza dobierano też współpracowników pisma.

Pismo i jej pracownicy współodpowiedzialni byli za prowadzenie nieustannej antypolskiej działalności i jako tacy powinni być – wszyscy bez wyjątku – zidentyfikowani z imienia i nazwiska, osądzeni i pozbawienie wszelkich zapomóg i świadczeń społecznych. Niestety, w neo-socjalistycznej Unii Europejskiej, będącej kolejnym wcieleniem Związku Sowieckiego, nie doszło do odcięcia się od komunizmu i ukarania sprawców.

Arkadiusz Ostrowski, prezes Ad Novum, obecnego wydawcy pisma,  oświadczył, że „zarząd zawiesił wydawanie 'Trybuny’ z przyczyn finansowych”. Ostrowski „nie wyklucza zmiany linii w kierunku gazety niezależnej, w której znajdzie miejsce każda opcja polityczna.” – pisze Wirtualna Polska. Prezes wydawnictwa wyraża nadzieję, że gazeta zacznie się ponownie ukazywać od 1 lutego przyszłego roku.

Kiedy pismo zacznie się ukazywać – nie wiadomo, wiadomo jednak, że nierozliczeni członkowie aparatu komunistycznego, przystąpią raz jeszcze do ataku na Polskę i polskie społeczeństwo. Być może odbędzie to w nowej szacie „niezależnej gazety”, w której dominować będzie kolejna jedynie-słuszna ideologia nowego tworu totalitarnego – Unii Europejskiej.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Wirtualna Polska | http://finanse.wp.pl/kat,104130,title,Upadl-ostatni-symbol-komunizmu,wid,11753246,wiadomosc.html?ticaid=1941d&_ticrsn=3

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content