Oświadczenie w sprawie zamknięcia inicjatywy dwupartyjnej współpracy Prawicy i PiS

Pół miesiąca temu złożyliśmy deklarację o gotowości podjęcia partnerskiej dwupartyjnej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Uważaliśmy to za swój obowiązek, tym bardziej, że tegoroczne wybory europejskie potwierdziły konkluzję ubiegłorocznych wyborów uzupełniających do Senatu na Podkarpaciu, czyli nasz status piątej partii w Polsce. Również badania opinii społecznej przed wyborami prezydenckimi pokazują, że istnieją dziś dwa środowiska zdolne budować szersze poparcie społeczne – PiS i Prawica. Potwierdziliśmy więc gotowość partnerskiej i solidarnej współpracy na rzecz budowy najszerszej większości na prawo od centrum.

Nie był to pierwszy tego rodzaju akt dobrej woli, bo przecież zaraz po utworzeniu Prawicy Rzeczypospolitej deklarowaliśmy, że pozostajemy częścią większości parlamentarnej, przed wyborami uzupełniającymi na Podkarpaciu w ubiegłym roku odpowiedzieliśmy pozytywnie na apel posła do PE Andrzeja Zapałowskiego o wspólną kandydaturę większości na prawo od centrum, wreszcie wielokrotnie – a szczególnie w mojej książce „Dysydent w państwie PO-PiS” powtarzaliśmy, że po czasie bezwarunkowego poparcia katolickiego dla PiS, przyszedł czas warunkowej współpracy.

Nasza deklaracja dobrej woli została odrzucona. PiS pod kierownictwem Jarosława Kaczyńskiego potwierdził po raz kolejny, że kierując się przede wszystkim partyjnym interesem nie potrafi myśleć w kategoriach solidarności i odpowiedzialności. Reprezentując jedynie radykalną centro-prawicę, dąży do podporządkowania sobie i izolacji ideowej prawicy. Idzie dalej drogą, na którą wszedł torpedując potwierdzenie w Konstytucji Rzeczypospolitej szacunku dla zasad cywilizacji życia, a której ostatnim aktem jest degradacja pozycji Polski w Europie poprzez zawarcie i ratyfikację traktatu lizbońskiego. Upór Jarosława Kaczyńskiego w realizacji tej polityki przyjmujemy z ubolewaniem, choć bez zaskoczenia.

Prawica Rzeczypospolitej kontynuuje dalej swoją pracę nad samodzielnym – choć we współpracy ze wspierającymi nas środowiskami społecznymi – przygotowaniem przyszłorocznych wyborów prezydenckich, samorządowych i (gdy zostaną ogłoszone) parlamentarnych. Chcemy, by wybory te potwierdziły społeczną siłę ideowej prawicy w Polsce. Naszym celem jest moralna odnowa polskiej polityki – przywrócenie w niej znaczenia zasad, przekonań i odpowiedzialności.

(-) Marek Jurek, przewodniczący
Warszawa, 9 grudnia RP 2009

Za: Prawica Rzeczypospolitej | http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,656

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content