Wojciech Jaruzelski domagał się wkroczenia wojsk sowieckich do Polski

W przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego IPN opublikował notatkę, z której jasno wynika, iż Wojciech Jaruzelski, ówczesny I sekretarz PZPR domagał się w 1981 r. interwencji sowieckiej w Polsce.

Autorem notatki jest gen. Wiktor Anoszkin, ówczesny adiutant naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego. W rozmowie gen. Jaruzelski wielokrotnie domagał się od Sowietów wprowadzenia do Polski wojsk Układu Warszawskiego.

Image„Robotnicy w zakładach pracy mogą strajkować – mówi Jaruzelski – Tam panoszy się „Solidarność”. Partia w zakładach sama nic nie będzie w stanie zrobić. Jednak strajki są dla nas najlepszym wariantem. Robotnicy pozostaną na miejscu. Będzie gorzej, jeśli wyjdą z zakładów pracy i zaczną dewastować komitety partyjne, organizować demonstracje uliczne itd. Gdyby to miało ogarnąć cały kraj, to wy (ZSRR) będziecie nam musieli pomóc. Sami nie damy sobie rady z wielomilionowym tłumem”.

Na pytanie gen. Kulikowa, czy zdecydował o realizacji planu wprowadzenia stanu wojennego, Jaruzelski odpowiada: „Tak, pod warunkiem, że udzielicie nam pomocy”.

Licząc na pomoc Układu Warszawskiego, Jaruzelski apelował: „w żadnym wypadku nie wprowadzajcie Niemców!!! To by nam bardzo zaszkodziło”.

Jaruzelski relacjonował też Kulikowowi scenariusz wprowadzenia stanu wojennego: mówił, że „sprawa najważniejsza to zaaresztowanie 6000 przeciwników”, do aresztowania których „wybrano 80.000 osób”. Dodawał też, że szczególnie znaczenie ma „utrzymanie radia i telewizji”.

Wszystkie działania będą prowadzone pod hasłem „Obrona Ojczyzny”, ale Jaruzelski jasno wyraził, że to „hasło polityczne”, użyte dlatego, „by na pierwszy plan nie wysuwać Partii, która nie cieszy się popularności w narodzie”.

Opublikowanie notatki ma duże znaczenie dla odkrywania prawdy o postawie Jaruzelskiego w początkach lat 80-tych. Lansowany przez niego i jego politycznych popleczników i spadkobierców mit o „mniejszego zła”, czyli wprowadzenia stanu wojennego dla niedopuszczenia do sowieckiej interwencji definitywnie legł w gruzach.

Za: Aspekt Polski | http://www.aspektpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2743&Itemid=1

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content